Prefectura judeţului Prahova. Rezultatele controalelor din centrele sociale.10-11 iulie 2023
10 iulie
Având în vedere că începând cu data de 10 iulie 2023, în judeţul Prahova, au început să fie efectuate verificări de către comisii mixte (reprezentanţi AJPIS, ITM, DSP, DSV, OPC, ISU şi IP J) la centrele ce oferă servicii de tip rezidenţial, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 
Pe parcursul zilei de ieri au fost verificaţi 8 furnizori cu un total de 14 obiective (mai multe puncte de lucru/ furnizor) din localităţile Buşteni, Sinaia, Breaza, Câmpina, şi Băicoi, Scorţeni, de către 6 echipe mixte (un total de 60 de inspectori) care au constatat deficienţe precum:
- lipsa autorizaţiilor de securitate la incendiu; 
- lipsa controalelor medicale pentru angajaţi;
- spaţii neigienizate corespunzător;
- colectare necorespunzătoare a deşeurilor menajere;
- personal de specialitate subdimensionat raportat la numărul beneficiarilor;
- lipsa licenţelor de funcţionare (a fost prezentată documentaţie în vederea îndeplinirii procedurii de acreditare şi licenţiere);
-  nerespectarea condiţiilor de păstrare a alimentelor sau depozitare necorespunzătoare a acestora;
- sume încasate nefiscalizate;
- lipsa planurilor de pază şi a sistemelor de supraveghere;
- lipsa de la punctul de lucru verificat a evidenţelor orelor de muncă prestate.
Aşadar, au fost identificate probleme de natură contravenţională, care nu impuneau suspendarea activităţii acestor centre. Totodată, au fost dispuse măsuri în sarcina centrelor rezidenţiale cu termene de realizare a acestora, urmând ca ulterior, să fie efectuate noi verificări pentru constatarea modului de îndeplinire a acestora şi de remediere a deficenţelor. 
Amenzile aplicate în urma verificărilor sunt în cuantum de aproximativ 750.000 lei.
11 iulie
Vă aducem la cunoştinţă că ieri, 11 iulie 2023, cele 6 echipe mixte au verificat 16 centre rezidenţiale, cu un total de 386 de beneficiari, gestionate de 4 furnizori în localităţile Ariceştii Rahtivani, Ploieşti, Câmpina, Filipeştii de Târg, Secăria, Târgşoru Vechi, Călineşti şi Nedelea.
În urma verificărilor, au fost constatate deficienţe precum:
- lipsa autorizaţiilor de securitate la incendiu; 
- lipsa verificărilor medicale pentru angajaţi;
- colectare necorespunzătoare a deşeurilor menajere;
- lipsa licenţelor de funcţionare (este urmată procedura de licenţiere);
- gestionarea necorespunzatoare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea medicală;
   - efectuarea necorespunzatoare a operaţiunilor de igienizare a veselei şi a tacâmurilor destinate servirii mesei beneficiarilor; 
   - neanunţarea DSP Prahova cu privire la modificări intervenite în structura funcţională şi organizarea juridică; 
   - spaţii neigienizate corespunzător;
   - neasigurarea iluminatului şi ventilaţiei corecte;
   - lipsa asigurării de mijloace de separare pentru duşuri utilizate la comun de către beneficiari;
   - lipsa plaselor de  insecte, lipsa capacelor de wc, calorifere ruginite, pereţi deterioraţi;
   - personal de specialitate subdimensionat raportat la numărul beneficiarilor;
- nerespectarea condiţiilor de păstrare a alimentelor sau depozitare necorespunzătoare a acestora;
- lipsa planurilor de pază, a sistemelor de supraveghere şi a analizelor de risc.
 
Au fost identificate probleme de natură contravenţională, care nu impuneau suspendarea activităţii acestor centre. Totodată, au fost dispuse măsuri în sarcina centrelor rezidenţiale cu termene de realizare a acestora, urmând ca ulterior, să fie efectuate noi verificări pentru constatarea modului de îndeplinire a acestora şi de remediere a deficenţelor. 
Au fost emise 34 de avertismente şi 8 sancţiuni, valoarea totală a amenzilor fiind de aproximativ 140.000 lei
 
LISTA CENTRELOR VERIFICATE ÎN DATA DE 11 IULIE 2023:
Centru rezidenţial de tip familial Secăria, din cadrul complexului de servicii comunitare Sinaia –DGASPC
Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Câmpina – DGASPC
Centrul rezidenţial de recuperare şi reabilitare neuro- psihiatrică pentru persoane cu diazabilităţi Călineşti –DGASPC
Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Filipeştii de Târg – DGASPC
Centrul rezidenţial de recuperare şi reabiliare neuro-psihiatrică pentru persoane cu dizabilităţi Nedelea – DGASPC
Centrul de plasament - Asociaţia Casa Speranţei Câmpina
Casa de tip familial Vladimir Ghika - Asociaţia Casa Speranţei Câmpina
Casa de tip familial Sfântul Iosif - Asociaţia Casa Speranţei Câmpina
Concordia- Casa EVA - Ploieşti
Casa de Tip Familial – „Caroline” – Ariceştii Rahtivani
Casa de Tip Familial – „Ursula”- Ariceştii Rahtivani
Casa de Tip Familial – „Elisabeth”- Ariceştii Rahtivani
Casa de Tip Familial – „Nicholas”- Târgşoru Vechi 
Casa de Tip Familial – „Maria”- Târgşoru Vechi
Casa de Tip Familial – „Ana” Târgşoru Vechi
Centru rezidenţial persoane adulte cu dizabilităţi - Asociaţia Sindrom Down Câmpina
 
Totalul centrelor rezidenţiale din judeţul Prahova este de 67 (centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice, centre rezidenţiale pentru persoane adulte aflate în dificultate, centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi, centre rezidenţiale pentru copii).
Echipele mixte sunt formate din reprezentanţi ai structurilor judeţene din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Inspectoratului Teritorial de Muncă,  Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
Rezultatele verificărilor sunt integrate de către Instituţia Prefectului Judeţul Prahova, care întocmeşte raport zilnic pe baza informaţiilor transmise de către reprezentanţii instituţiilor participante la acţiune.  
Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova
Foto ilustrativ