D.G.A.S.P.C. Prahova  anunţă deschiderea oficiala a Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Ploiesti

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova se derulează un amplu proces de restructurare şi reorganizare a tuturor centrelor rezidenţiale de tip vechi, atât a celor destinate copiilor, cât şi a celor pentru adulţi.

În acest context, urmare restructurării Complexului de Servicii Comunitare ”Cireşarii” Ploieşti şi transferarea centrului de primire în regim de urgenţă şi a centrului maternal din cadrul acestuia într-o altă locaţie şi ţinând cont de faptul că problematica referitoare la categoria beneficiarilor cu dizabilităţi este deosebit de complexă, a apărut oportunitatea folosirii infrastructurii existente în vederea oferirii de servicii sociale specializate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Astfel, în scopul îmbunătăţirii serviciilor şi a creşterii calităţii acestora, locaţia existentă a fost destinată înfiinţării Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi.

În cadrul acestui serviciu social, vor beneficia de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, recuperare şi reabilitare, 30 de persoane adulte cu dizabilităţi, transferate din alte centre rezidenţiale din structura instituţiei, unităţi care au în implementare planuri de restructurare,

Având în vedere finalizarea lucrărilor de reabilitare la care a fost supus centrul, astfel încât spaţiul să fie adaptat şi dotat corespunzător standardelor minime de calitate specifice, vă adresăm invitaţia de a participa în data de 7 iulie 2023 la deschiderea oficială a acestui nou serviciu destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi.

 În speranţa că veţi putea da curs acestei invitaţii, vă mulţumim pentru interesul manifestat şi vă aşteptăm în data de 07.07.2023, începând cu ora 10:00, la sediul Complexului de Servicii Comunitare ”Cireşarii” Ploieşti, situat în Ploieşti, str. Rariştei nr. 62 C.

Comunicat de presă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova

Foto ilustrativ