Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a încheiat un nou Protocol cu Primaria Berceni
Comunicat Casa de Asigurări de Sănătate Prahova
 
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că a fost încheiat un nou Protocol cu Primaria Berceni. Astfel că, persoanele asigurate care au depus cerere pentru eliberarea cardurilor naţionale de sănătate duplicat, se pot prezenta la primăria Berceni pentru a intra în posesia cardului naţional duplicat, după împlinirea termenului de minim 60 de zile de la data eliberării adeverinţei înlocuitoare de card. Eliberarea cardurilor naţionale de sănătate duplicat se efectuează în caz de pierdere / furt / deteriorare în baza unei cereri depusă la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţine, în baza copiei C.I. şi a dovezii plăţii contravalorii cardului. 
Totodată, reamintim că, până la data de azi, au fost încheiate protocoale cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Berceni, Sinaia, Boldeşti-Scăeni, Urlaţi, Mizil, Breaza, Plopeni, Slănic şi Câmpina.
Foto ilustrativ