Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou 
    Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare, sesiunea de admitere 2023, după cum urmează:
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
1.   Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică "Gheorghe Lazăr" Chitila, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:
 specialitatea militară Intendenţă – 1 loc (bărbaţi şi femei) 
specialitatea militară Administrare proprietate imobiliară – 1 loc (bărbaţi şi femei)  
2.Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:
 
 specialitatea militară Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică – 2 locuri (bărbaţi şi femei); 
 
 specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 1 loc (bărbaţi şi femei);
 
 specialitatea militară Administrare securitate sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică – 2 locuri (bărbaţi şi femei).
3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab Piteşti, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:
 specialitatea militară Auto – 2 locuri (bărbaţi şi femei).
Pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, condiţiile generale şi specifice de admitere, etapele care trebuie parcurse de fiecare candidat precum şi documentele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere sunt precizate în anunţurile publicate pa pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – secţiunea Carieră/ Admitere în instituţii de învăţământ/ Admitere 2023.
Informaţii  suplimentare se pot obţine de pe pagina oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro - sau telefonic la numărul  0244/381254, 380770/ Fax: 0244/380345 int.144, Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională – Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou.
 
Foto ilustrativ