În data 26 aprilie 2023,  la sediul Penitenciarului Ploieşti,  începând cu ora 14.00  reprezentanţi ai Serviciului de Probaţiune Prahova, în colaborare cu personalul Serviciului Educaţie şi Asistenţă Socială,  au organizat şi susţinut, o campanie  interactivă  de prevenire  a criminalităţii, precum şi de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, intitulată “Prevenirea Recidivei” la  care  au  participat aproximativ şaizeci  de deţinuţi clasificaţi în regim semideschis. 
Comportamentul individual în societate este reglementat de valori şi norme, de tradiţii şi obiceiuri, acestea constituind factori generatori de conduită. 
O imagine a comportamentul post detenţie evidenţiază că persoanele care s-au aflat în executarea unor pedepse, fiind private de libertate sunt supuse unui risc crescut de a relua conduita antisocială, existând multiple cauze care îi determină să recidiveze: lipsa unui suport familial, lipsa locului de muncă a unor venituri financiare stabile, precum şi existenţa unui tipar de gândire negativ.
  În lumina noilor recomandări europene, dar şi a modificărilor legislative, reintegrarea socială a persoanelor private de libertate reprezintă un demers integrat, comun, ce poate fi realizat doar printr-o colaborare strânsă la nivel instituţional, obiectiv major asumat şi în anul 2023  la nivelul sistemului penitenciar ce evidenţiază preocuparea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru dezvoltarea parteneriatelor existente, precum şi  pentru promovarea  bunelor  practici  în domeniul asistenţei sociale.
Sursă: Comunicat PENITENCIARUL PLOIEŞTI