Proiect ”Sfintele Sărbători de Paşte” la  Penitenciarul de Femei Ploieşti -Târgşorul Nou
Apropierea sărbătorilor pascale reprezintă o perioadă marcată de o puternică încărcătură emoţională pentru persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor custodiate, Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul Nou derulează în această perioadă, proiectul „Sfintele Sărbători de Paşte”, ce presupune organizarea şi desfăşurarea mai multor activităţi ce vizează ca obiective promovarea valorilor culturale, spirituale şi sociale în rândul persoanelor private de libertate, dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale care sprijină procesul de reinserţie socială a persoanelor custodiate, precum şi informarea comunităţii privind activităţile de reintegrare socială desfăşurate în aşezământul de detenţie.
Proiectul cuprinde demersuri de reintegrare socială specifice Sărbătorilor Pascale, cu accent pe activităţile moral - religioase, activităţile artistice, precum şi activităţi sociale derulate în special cu persoanele private de libertate care nu beneficiază de sprijinul mediului familia.
 Astfel, au fost organizate slujbelor religioase specifice acestei perioade (spovedanie, împărtăşanie, slujbele de Liturghie, sfeştanie la camerele de deţinere), urmând a fi susţinută şi Slujba de Înviere. De asemenea, voluntarii din partea organizaţiilor neguvernamentale colaboratoare desfăşoară activităţi moral-religioase în cadrul cărora se vor transmite învăţăminte specifice Sărbătorilor Pascale.
În vederea creării unei atmosfere de sărbătoare s-a realizat pavoazarea şi înfrumuseţarea secţiilor de deţinere şi a spaţiilor destinate activităţilor de reintegrare socială, cu obiecte decorative specifice acestei sărbători şi se difuzează, prin intermediul televiziunii cu circuit închis, filme specifice Sărbătorilor Pascale ce pot fi vizionate de întregul efectiv de persoane custodiate.
Totodată, vor fi organizate activităţi artistice de tip concert în aer liber susţinute de colaboratori externi, precum şi expoziţii cu obiecte artizanale specifice, confecţionate de persoanele private de libertate în cadrul atelierelor ocupaţionale.
 Sursă:Comunicat de presă   Penitenciarul de Femei Ploieşti -Târgşorul Nou
Foto ilustrativ