UPG Ploiesti, va acorda din fonduri proprii, un nou tip de bursă,  ,,BURSA CUM LAUDE” în valoare de 1500 lei pe lună
      Începând din semestrul al doilea al anului universitar 2022-2023, UPG Ploiesti, acordă din fonduri proprii, un nou tip de bursă, sub denumirea ,,BURSA CUM LAUDE” în valoare de 1500 lei pe lună pentru studenţii cu merite deosebite în plan academic. 
    Se acordă lunar cinci burse pe o perioadă de şase luni începând cu luna martie,  pentru 5 studenţi (una pentru fiecare  din cele 5 facultăţi din cadrul UPG PLOIEŞTI).  
,,BURSA CUM LAUDE” se obţine pe baza punctajului cel mai mare pe facultate rezultat prin însumarea punctajelor obţinute la cele patru criterii de acordare a bursei ( candidaţii trebuie să  îndeplinească simultan criteriile minimale impuse).
   In şedinta Consiliului de Administratie din data de 1.03.2023 au fost validate rezultatele studenţilor care vor beneficia din partea universităţii de această bursă.
  Cei cinci studenti sunt invitaţi în zilele de 15 şi 22 Martie la Ploieşti TV în cadrul emisiunii ,,Oameni, Evenimente, Poveşti”, moderată de domnul Costache Daniel. Emisiunile se vor difuza în zilele mai sus menţionate la ora 18.30.
  Vă invităm să le cunoaşteţi povestea de succes, bucuria şi mândria de a fi studenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
 
Sursă: COMUNICAT DE PRESĂ UPG Ploieşti-Purtător de cuvânt
Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru