COMUNICAT DE PRESĂ SPLCEP . Eliberarea cartii de identitate

 

              Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Ploieşti (SPLCEP) le reaminteşte cetăţenilor care sunt situaţiile în care se eliberează o nouă carte de identitate.

Astfel, cetăţenii se pot adresa serviciului local amintit, în următoarele cazuri:

Ø      la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; 

Ø      dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de "copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, s.a.);

Ø      în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

Ø      în cazul deteriorării actului de identitate;

Ø      în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

Ø      în cazul în care fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

Ø      în cazul schimbării sexului;

Ø      în cazul anulării actului de identitate;

Ø      în cazul atribuirii unui nou Cod Numeric Personal (CNP);

Ø      pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În acest context atragem atenţia că, în cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.

În celelalte situaţii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani  cetăţenii sunt obligaţi  să solicite eliberarea unui act de identitate, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Municipalitatea informează cetăţenii că  nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

În acest context, le reamintim cetăţenilor  să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii. 

Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. Reducerea termenului efectiv cu excepţia situaţiilor in care sunt necesare verificări suplimentare, se poate face pentru situaţii/motive justificate prin înscrierea în audienta. La nivelul Serviciului Evidenţa Informatizată a Persoanelor se susţin audienţe în ziua de miercuri, între orele  13.00 -15.00.

Persoanele, care se încadrează în situaţiile prezentate mai sus, se pot adresa pentru consiliere direct reprezentanţilor Serviciului Evidenţa Informatizată a Persoanelor din cadrul  Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Ploieşti (http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/index.htm ), la sediul instituţiei din Bulevardul Independenţei nr. 10. Programul de lucru cu publicul este următorul:

 

-         luni, marţi şi joi: între orele 08.30.- 16.30;

-         miercuri:08.30-18.30;

-         vineri: 08.30- 14.00. 

Foto cu caracter ilustrativ