Proiect european,  derulat de DGASPC Prahova în beneficiul copiilor aflaţi în situaţii ”de risc” familiar
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, a finalizat proiectul "Prevenirea separării copilului de familia naturală", finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul principal l-a reprezentat dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunităţii, care să contribuie direct la reducerea riscului de separare a copilului de familie şi a numărului de minori instituţionalizaţi în judeţul Prahova. 
Alte scopuri urmărite prin acest demers: 
- Prevenirea reapariţiei riscului de separare a copilului de familie pentru 50 copii reintegraţi în familie.
- Prevenirea riscului separării unui număr de 200 de copii din judeţul Prahova de familiile lor din cauze economico-sociale.
- Înfiinţarea unui centru de zi pentru copiii aflaţi în risc de separare de familia naturală.
- Sprijin pentru accesul pe piaţa muncii şi integrare socio-profesională pentru 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani).
- Dezvoltarea de programe de identificare şi monitorizare a copiilor aflaţi în risc de separare de familie.
Durata de implementare :16 iunie 2020 - 15 ianuarie 2023
Valoare totală proiect: 5.908.385,99 lei, dintre care cheltuielile nerambursabile au fost în valoare de 5.790.218,27 lei. 
 
Sursa foto: DGASPC Prahova
Sursa: Comunicat CJ Prahova/DGASPC Prahova