Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou a găzduit întâlnirea la nivel local cu tema ”Eforturi comune pentru reintegrarea socială a persoanelor private de libertate”.
În data de 22 decembrie 2022, Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou a găzduit întâlnirea la nivel local cu tema ”Eforturi comune pentru reintegrarea socială a persoanelor private de libertate”.
Activitatea a fost organizată conform obiectivului strategic prevăzut în Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 – 2024  -  Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi interinstituţionale în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.
La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice colaboratoare implicate în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Filipeştii de Târg, Serviciul de Probaţiune Prahova, Liceul Tehnologic Energetic ”Elie Rau” Ploieşti, Protoieria Ploieşti Sud, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Prahova, Primăria Ariceştii Rahtivani.
Cu acest prilej a fost prezentată Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 – 2024 şi au fost diseminate modele profesionale de bună practică în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, eforturile depuse de instituţiile implicate în procesul de reintegrare socială, precum şi dificultăţile întâmpinate în acest proces.
Sursa:Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou 
Foto ilustrativ