ACŢIUNE FOC DE ARTIFICII LA NIVELUL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN PRAHOVA (video)
 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova a demarat, la data de 21 noiembrie 2022, acţiunea naţională „FOC DE ARTIFICII”, fiind continuate, şi în acest an, activităţile pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice.
Activităţile, desfăşurate sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au scopul de a creşte siguranţa cetăţeanului prin activităţile de prevenire, identificare şi combatere a evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2022/2023.
Planul de acţiune se derulează în perioada 21 noiembrie 2022 – 4 ianuarie 2023, iar obiectivele urmărite în cadrul acţiunii sunt:
Prevenirea producerii unor evenimente negative, cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri);
Prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul articolelor pirotehnice;
Optimizarea cooperării interinstituţionale (poliţie, inspectorate teritoriale de muncă, poliţie de frontieră, vamă, autorităţi locale) şi a schimbului de informaţii între agenţiile de aplicare a legii cu atribuţii în domeniu pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii;
Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniu de către cetăţeni pentru a achiziţiona, deţine şi utiliza exclusiv articole pirotehnice din categoriile celor permise;
Conştientizarea pe de o parte a cetăţenilor, precum şi pe de altă parte a reprezentanţilor societăţilor comerciale autorizate privind riscurile utilizării necorespunzătoare respectiv a comercializării ilegale de articole pirotehnice şi potenţialele riscuri la care se expun.
Până în prezent, în cadrul planului au fost efectuate 5 acţiuni şi controale, fiind înregistrate 6 dosare penale, în care sunt cercetate 8 persoane.
În urma acestor activităţi, au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive şi constatate 6 infracţiuni.
Totodată, au fost confiscate 40 de kg de articole pirotehnice în valoare de 5.425 de lei.
De asemenea, în perioada 24 octombrie – 10 noiembrie 2022, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a desfăşurat activităţi în cadrul acţiunii naţionale „IMPORTATORII DE ARTIFICII 2022”, care a avut ca scop prevenirea, identificarea şi combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele juridice.
În cadrul acţiunii, poliţiştii au efectuat 5 controale la persoanele juridice autorizate să desfăşoare operaţiuni de import/transfer/comercializare articole pirotehnice, precum şi la cele care efectuează jocuri de artificii.
Dintre cele 21 de persoane juridice autorizate pentru efectuarea de operaţiuni cu articole pirotehnice aflate în evidenţă, în perioada 18 octombrie 2021-24 octombrie 2022, trei dintre acestea au efectuat operaţiuni de import/transfer cu articole pirotehnice.
În cadrul activităţilor a fost înregistrat un dosar penal privind nerespectarea regimului articolelor pirotehnice, fiind indisponibilizate, în vederea confiscării, 15 kg de articole pirotehnice din categoriile P1 şi F1.
Ca reper, în perioada sărbătorilor de iarnă 2021/2022, au fost efectuate 26 de acţiuni şi controale, fiind înregistrate 60 de dosare penale, în care sunt cercetate 66 de persoane.
În urma acestor activităţi, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.000 de lei şi constatate 60 de infracţiuni
Totodată, au fost confiscate 8.338 kg articole pirotehnice din categoriile P1, F1, F2, F3 şi F4.
În cadrul acţiunilor, poliţiştii au cooperat cu specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova.
Pentru evitarea implicării în evenimente negative, recomandăm:
Să cumpăraţi articole pirotehnice doar de la persoane fizice/juridice autorizate!
La achiziţionarea de articole pirotehnice să verificaţi eticheta. Acestea să fie inscripţionate în limba română!
Să sesizaţi poliţia când constataţi că sunt vândute ilegal articole pirotehnice!
Vă readucem în atenţia câteva aspecte legate de obiectele cu conţinut pirotehnic:
Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.
Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:
a) între orele 24:00 şi 6:00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a)  orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.
Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.
Pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1 şi nu numai, se vor aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute în Legea nr. 61 din 1991 republicată.
 
Video:IJP Prahova
In video este Comisar şef de poliţie Oprea Bogdan, ofiţer în cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Prahova.
Foto ilustrativ/AGERPRES.ro