IGSU, E.ON şi Delgaz Grid – de 10 ani împreună pentru siguranţa din casele românilor.Concluzii rezultate din indicatorii analizaţi (video)

 In perioada de derulare a Parteneriatului „Împreună pentru Siguranţă”, media anuală înregistrată în perioada 2012-2021 a scăzut la 10,6 copii decedaţi/an, faţă de medie anuală de 21,6 copii decedaţi/an înregistrată în perioada 2007-2011. Media copiilor decedaţi în incendii a scăzut cu 51 %;

Numărul copiilor decedaţi înregistraţi în incendii produse în perioada 2012-2021 (cei 10 ani de parteneriat) - 106 copii este mai mic decât numărul copiilor decedaţi cu 5 ani înainte de parteneriat - perioada de referinţă 2007-2011 (108 copii);

Media anuală a victimelor copii în incendii/an a scăzut cu 28%. În perioada 2012-2021 s-au înregistrat 399 victime copii. Media anuală fiind de 39,9 victime copii/an., iar în perioada 2007-2011 s-au înregistrat 276 victime copii (morţi şi răniţi). Media anuală fiind de 55,2 victime copii/an.;

Scăderea mediei de la 1,06 victime copii/săptămână (indicator calculat pentru perioada 2007-2011), indicator care a stat la baza campaniei FOC, la valoarea 0,76 victime copii/săptămână în România, calculat pentru o perioadă de 10 ani (2012-2021).

 

Media de 29,3 copii răniţi în incendii/an din perioada celor 10 ani a scăzut cu 13% faţă de media anuală înregistrată în perioada 2007-2011, 33,6 copii răniţi în incendii/an (5 ani înainte de Parteneriat „Împreună pentru Siguranţă!”)

Sursa:IGSU/ISU Prahova