Proiectul CONCORDIA Agricultură, întreprindere socială sustenabilă pentru inserţie profesională, a avut o valoare de 95.190,77 CHF

Proiectul CONCORDIA Agricultură, întreprindere socială sustenabilă pentru inserţie profesională“ a fost co-finantat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea grantului primit de Organizaţia Umanitară CONCORDIA a fost de 64.723,95 CHF, acesta fiind destinat dezvoltării întreprinderii sociale pentru inserţie profesională, CONCORDIA Agricultură. Valoarea totală a proiectului este de 95.190,77 CHF, acest lucru însemnând o susţinere financiară de 67,99% din partea Elveţiei, pentru perioada 01 august 2016 – 31 ianuarie 2018, şi 32,01% (30.466,82 CHF) contribuţia financiară a organizaţiei. Proiectul s-a adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 17 şi 35 de ani, instituţionalizaţi sau postinstituţionalizaţi, tineri fără o locuinţă stabilă, cu un istoric de viaţă în stradă sau persoane de etnie romă.

50 de tineri au fost informaţi despre oportunitatea de formare pentru lucrător în cultura plantelor, 13 tineri înscriidu-se la cursul pentru lucrător în cultura plantelor din cadrul Şcolii de Meserii CONCORDIA. Aceştia au participat la activităţi de formare teoretică, dar şi practică în cadrul întreprinderii sociale CONCORDIA Agricultură şi în alte companii de profil, inclusiv în cadrul schimburilor de experienţă cu şcoli din Austria. Pe lângă formarea teoretică şi practică, Şcoala pentru Viaţă a venit în sprijinul tinerilor pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, iar programele de Case Management şi Job Coaching au ajutat la implementarea unui plan de intervenţie personalizat pentru fiecare tânăr în parte şi pregătirea pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea acestuia pe termen lung. De asemenea, au fost oferite gratuit servicii de consiliere psihologică şi psihoterapie, cazare şi masă pe toată perioada cursului, dar şi cazare în locuinţele sociale după finalizarea formării profesionale.

O parte foarte importantă a proiectului a fost crearea a 4 locuri de inserţie profesională în cadrul întreprinderii sociale CONCORDIA Agricultură pentru absolvenţi, ca rampă de lansare către piaţa muncii, şi oferirea suportului necesar pentru ocuparea unui loc de muncă în alte companii.

CONCORDIA Agricultură este o întreprindere de economie socială care face parte din CONCORDIA Development, ramură economică a Organizaţiei Umanitare CONCORDIA. Prin vânzarea produselor oferite de CONCORDIA Agricultură, tineri aflaţi în dificultate primesc o şansă la educaţie şi integrare profesională urmând cursurile Şcolii de Meserii, program al Centrului Austriac pentru Educaţie şi Formare Profesională CONCORDIA.

Despre CONCORDIA

CONCORDIA este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi non - profit, cu un istoric de 26 de ani în România, care are ca misiune susţinerea şi (re)integrarea  socială, familială, şcolară şi profesională a copiilor, tinerilor şi familiilor aflate în dificultate, spre o viaţă independentă şi autonomă.
Proiectele noastre se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, şi se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri şi adulţi în fiecare an. Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.concordia.org.ro

Despre Programul de Cooperare Elveţiano – Român

Asistenţa financiară elveţiană îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare. Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.swiss-contribution.ro şi www.swiss-contribution.admin.ch/romania