Penitenciarul de Femei  Târgşorul Nou a reamenajat sectorul  de vizită
În conformitate cu obiectivele stabilite pentru anul 2022, în perioada august – noiembrie 2022 administraţia Penitenciarului de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou a întreprins demersurile necesare în vederea reamenajării sectorului destinat acordării dreptului la vizită al persoanelor private de libertate. Lucrările au vizat atât îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în concordanţă cu standardele europene, cât şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului din penitenciar.
 
Astfel, a fost realizate următoarele lucrări:
 
-        igienizarea tuturor spaţiilor existente în sector, prin lucrări de zugrăveli şi reparaţii ale pereţilor;
 
-       schimbarea mobilierului existent, atât cel folosit de către persoanele private de libertate şi persoanele vizitatoare, cât şi cel folosit de către cadre;
 
-       dotarea spaţiului destinat vizitelor între mamei şi copii cu jucării şi amenajarea acestuia astfel încât să ofere posibilitatea atât mamelor deţinute, cât şi copiilor vizitatori să petreacă timp în condiţii cât mai apropiate de mediul exterior.
 
Demersurile derulate au fost posibile atât prin achiziţii de echipamente de către unitatea penitenciară, cât şi cu sprijinul unui partener extern, SC Lemet SRL, care a asigurat dotarea cu mobilier pentru spaţiul destinat vizitelor între mame şi copii şi pentru cadrele care îşi desfăşoară activitatea în sector.
 
Sursă:Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou