Reţelele sociale ca instrument de învăţare

În prezent, asistăm la o introducere masiva a tehnologiei informaţiei în toate domeniile educaţiei. Scopul TIC în sistemul educaţional este transformarea resurselor informaţionale moderne şi a tehnologiilor de comunicare într-o resursă a procesului educaţional.

Reţelele sociale continuă să fie în vârful popularităţii. Se deschid noi oportunităţi pentru utilizarea lor. Valoarea reţelelor sociale pentru învăţare şi dezvoltare nu a fost încă suficient de apreciată, deoarece în mod tradiţional reţelele sociale au fost considerate ca un mediu de petrecere a timpului liber şi de divertisment. Cu toate acestea, în activitatea pedagogică, posibilităţile reţelelor sociale pot fi folosite pentru a rezolva o varietate de probleme. Se pot distinge următoarele avantaje ale utilizării reţelelor sociale ca platformă de predare:

1. asigură un mediu familiar pentru elevi

2. este posibila utilizarea lor sub numele şi prenumele reale ale persoanei

3. permit tuturor participanţilor la reţea să creeze conţinut de învăţare online

4. permit elevilor să lucreze împreună în pereche sau în grup

5. oferă oportunităţi de a comunica în moduri diferite, folosind un forum sau un chat

6. este posibil ca fiecare student-participant să-şi creeze propriul blog, precum un caiet electronic

8. sunt mijloace convenabile de comunicare în proiecte internaţionale

9. pot servi drept portofoliu atât pentru elev cât şi pentru profesor.

Utilizarea tehnologiilor forum şi wiki în grupurile virtuale de învăţare permite tuturor participanţilor să creeze individual sau în comun conţinut de învăţare online, care stimulează activitatea cognitivă independentă. Posibilitatea de a combina formele de lucru individuale şi de grup contribuie la un grad mai mare de înţelegere şi prelucrare a materialului, precum şi la construirea traiectoriilor educaţionale individuale. Un nivel ridicat de interacţiune asigură continuitatea procesului educaţional care depăşeşte sala de clasă.

Natura multimedia a materialelor on-line face extrem de uşor descărcarea şi vizualizarea materialelor video şi audio, precum şi a aplicaţiilor interactive într-un grup de instruire virtual. Un exemplu de utilizare a reţelelor sociale în educaţie este învăţarea prin bloguri şi wiki-uri, unde elevii pot revizui, crea, comenta şi edita proiecte proprii sau colaborative de reţea. În plus, reţelele sociale pot fi folosite pentru a menţine relaţii între participanţii la conferinţe, seminarii sau şcoli de vară, ceea ce va îmbunătăţi nu numai climatul emoţional al grupului, ci şi calitatea evenimentelor prin schimbul de idei şi comentarii.

Instrumentele de reţelelor sociale fac posibilă organizarea activităţilor in grupuri, prin reunirea studenţilor din diferite regiuni. Utilizarea reţelelor sociale în procesul educaţional promovează schimbul de informaţii, creşte motivaţia elevilor în activităţi educaţionale, stimulează dezvoltarea abilităţilor creative şi a interesului cognitiv. Toţi aceşti factori au un efect pozitiv asupra formării cunoştinţelor şi abilităţilor.

Nu trebuie să uităm un factor atât de important al procesului educaţional precum relaţia dintre profesor şi părinţi. În ritmul agitat al vieţii moderne, părinţii nu sunt întotdeauna conştienţi de toate evenimentele din viaţa şcolară a copilului. Utilizarea reţelelor sociale permite profesorului şi părinţilor să rămână mereu în contact, să discute posibilele situaţii problematice şi să reacţioneze imediat la acestea. Astfel, reţelele sociale oferă o oportunitate de participare directă la procesul educaţional: management, evaluarea calităţii educaţiei, crearea de proiecte şi concepte care determină strategia de dezvoltare a educaţiei în ţară.

Desigur, există o serie de probleme asociate cu utilizarea reţelelor sociale în procesul educaţional. Acestea includ lipsa competenţelor TIC ale profesorului, ignorarea regulilor de folosire a reţelelor sociale şi absenţa frecventă a accesului direct la reţelele sociale în sălile de clasă, pentru a numi doar câteva. Pentru a rezolva aceste probleme, este necesar să se creeze condiţii pentru îmbunătăţirea calificărilor TIC ale profesorilor şi să se dezvolte metode eficiente de utilizare a reţelelor sociale în educaţie.

În concluzie, reţelele sociale nu sunt principalul mijloc de formare online, dar utilizarea lor deschide noi oportunităţi de învăţare atât pentru studenţi, care sunt familiarizaţi cu reţelele sociale, cât şi pentru profesori, care pot adăuga încă un instrument eficient la arsenalul existent de metode de predare.

Articol tradus de prof. Cerassela Anghel, coordonator al proiectului Erasmus+ SubscridED.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.