Ploiesti. Au ajuns pachetele cu produse alimentare de la UE
 
Comunicat Primaria Mun.Ploiesti
 
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetăţenii cu domiciliul în Ploieşti – beneficiari finali de ajutoare europene finanţate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane că, se va proceda la distribuirea pachetelor cu produse alimentare, pe liste iniţiale, în perioada 14.11.2022 – 23.12.2022, şi pe liste suplimentare,  în perioada 27.12.2022 – 10.01.2023,  în conformitate cu prevederile art.3 din O.U.G. nr.84/2020, pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.
Categoriile de beneficiari finali eligibili pe liste iniţiale, conform art.3, alin.(1), lit. a) şi b) din O.U.G. nr.84/2020, sunt:
- membrii familiilor şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- membrii familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Categoriile de beneficiari finali eligibili pe liste suplimentare, conform art.3, alin.(1), lit. c) din O.U.G. nr.84/2020, sunt:
- persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, nerezidente) şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchete sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.
Fiecare beneficiar primeşte o cutie care va conţine produse alimentare de bază cu o greutate totală de 25,36 kg.
 Cutiile/pachetele cu produse alimentare se vor ridica personal de către destinatarii finali, pe baza actului de identitate (în original),  de la Cantina Socială din Ploieşti, cu sediul în strada Mihai Bravu nr.231.
Prin excepţie, pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată.
Distribuirea ajutoarelor alimentare pe liste suplimentare se va face până la terminarea stocului de alimente.
PROGRAM  distribuire pachete produse alimentare:
Luni – Joi  între orele 08.30-16.00;
 Vineri între orele 08.30-14.00
 
Foto ilustrativ