COMUNICAT POLITIA ROMANA-IJP PRAHOVA. ACŢIUNI PENTRU SIGURANŢA COPIILOR, LA ŞCOALĂ ŞI ACASĂ
 
Poliţia Română acţionează permanent, la nivel naţional, pentru creşterea gradului de siguranţă în şcoli, inclusiv pentru reducerea violenţei fizice şi psihologice (bullying), cu implicarea celorlalte instituţii ale statului, cu competenţe în domeniu.
 
Prioritatea Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii este prevenirea infracţiunilor contra persoanei, cu accent pe prevenirea victimizării categoriilor vulnerabile, în special minori. 
 
În luna septembrie 2022, de la începutul anului şcolar 2022- 2023, au fost sesizate 373 de infracţiuni (294 în mediul urban şi 79 în mediul rural), dintre care 340 săvârşite în incinta unităţilor de învăţământ şi 33 în zona adiacentă acestora.
 
Dintre infracţiunile sesizate, cele mai multe au fost 232 de lovire sau alte violenţe (180 în mediul urban şi 52 în mediul rural), dintre care 209 în incinta unităţilor de învăţământ şi 23 în zona adiacentă acestora, 43 de infracţiuni de furt (37 în mediul urban şi 6 în mediul rural), dintre care 39 în incinta unităţilor de învăţământ şi 4 în zona adiacentă acestora şi 20 de infracţiuni de port sau folosire de obiecte periculoase (18 în mediul urban şi 2 în mediul rural), toate în incinta unităţilor de învăţământ.
 
Alte 29 de infracţiuni constatate, în luna septembrie 2022, au fost 23 de purtare abuzivă (22 în incinta unităţilor de învăţământ şi una în zona adiacentă), 2 de neglijenţă în serviciu (ambele în incinta unităţilor de învăţământ), una de abuz în serviciu şi 3 alte infracţiuni, toate în incinta unităţilor de învăţământ.
 
În ceea ce priveşte victimele infracţiunilor sesizate, din totalul de 330 de persoane, 290 au fost elevi, 14 cadre didactice şi 4 aparţinători ai elevilor, iar ca posibili autori ai infracţiunilor, din totalul de 321, 285 au fost elevi, 5 cadre didactice şi 21 de aparţinători.
 
De asemenea, în luna septembrie, poliţiştii au intervenit la 94 de apeluri la S.N.U.A.U. 112, dintre care 83 au fost confirmate (68 în mediul urban şi 26 în mediul urban), 82 în incinta unităţilor de învăţământ şi 12 în zona adiacentă acestora şi au aplicat 179 de sancţiuni contravenţionale, 42 dintre acestea pentru încălcări ale prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
 
Pentru creşterea gradului de siguranţă şcolară, în luna septembrie a anului şcolar 2022 – 2023, la nivel naţional, structurile Poliţiei Române, în cadrul a 908 planuri de acţiune, au organizat 2.633 de acţiuni, dintre care 410 pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, 306 pe linia absenteismului şi abandonului şcolar şi 1.917 în domeniul rutier.
 
Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi Direcţia Siguranţă Şcolară, precum şi structurile similare de la nivel teritorial au desfăşurat activităţi preventive atât în şcoli, cât şi în afara acestora.
 
Au fost organizate 4.254 de activităţi cu caracter informativ – preventiv adresate elevilor, în cadrul orelor de curs la care au fost abordate tematici de natură juridică, din care 1.047 privind prevenirea delicvenţei juvenile, 986 privind prevenirea infracţiunilor comise cu violenţă, 804 privind respectarea regimului rutier, 605 despre bullying şi cyberbullying, 448 privind prevenirea consumului de droguri, 240 despre infracţiunile contra patrimoniului şi 124 cu referire la prevenirea traficului de persoane.
 
Au fost organizate 2.696 de participări la activităţi cu caracter educativ – preventiv, dintre care 1.545 de grupuri de lucru tematice cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ, 776 de instruiri ale cadrelor didactice cu privire la prevederile legale în domeniul violenţei şcolare, 170 de participări la şedinţele cu părinţii în vederea prezentării reglementărilor legale în vigoare, precum şi a altor aspecte de interes, 205 instruiri ale administratorilor societăţilor comerciale care cad sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 128 din 30 martie 1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor.
 
Au fost desfăşurate 145 de activităţi, în cadrul a 21 de programe aflate în derulare, dintre care 16 pentru prevenirea violenţei în unităţi de învăţământ, 3 pentru prevenirea traficului de persoane şi 2 pentru prevenirea consumului şi traficului ilicit de droguri şi substanţe interzise.
 
Totodată, au fost desfăşurate 147 de activităţi, în cadrul a 30 de proiecte aflate în derulare, dintre care 22 pentru prevenirea violenţei în unităţi de învăţământ, 7 pentru prevenirea consumului şi traficului ilicit de droguri şi substanţe interzise şi 1 pentru prevenirea traficului de persoane, 147 de activităţi fiind desfăşurate în cadrul a 21 campanii aflate în derulare, dintre care 11 pentru prevenirea consumului şi traficului ilicit de droguri şi substanţe interzise, 7 pentru prevenirea violenţei în unităţi de învăţământ şi 3 pentru prevenirea traficului de persoane.
 
În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 1.084 de elevi în situaţii de risc, dintre care 771 absenteism, 38 abandon şcolar, 132 de bănuiţi de infracţiuni şi 143 de victime ale infracţiunilor. 
 
Au fost efectuate 1.086 de instruiri sau şedinţe cu dispozitivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice cu privire la evoluţia situaţiei operative, procedurile de intervenţie şi alte aspecte referitoare la siguranţa în unităţile de învăţământ, iar 561 de elevi aflaţi în situaţii de risc au fost consiliaţi. 
 
Poliţiştii au intervenit în cazul producerii a 319 evenimente, fiind sesizate 25 de cazuri de bullying, în 11 dintre acestea efectuându-se cercetări pentru săvârşirea unor infracţiuni.
 
În plus, Poliţia Română a abordat prevenirea victimizării minorilor, în mod constant, ca prioritate naţională de intervenţie în domeniul prevenirii criminalităţii. Astfel, au fost iniţiate şi implementate, atât la nivel central, cât şi regional/local, proiecte, campanii, activităţi punctuale în colaborare cu alte instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale pentru a preveni consumul de droguri, discriminarea, agresiunile sexuale şi dispariţiile de minori.
 
În acest context, zilnic, poliţiştii cu atribuţii în domeniu au derulat activităţi diverse, adaptate pe categorii de vârstă (sesiuni de informare, dezbateri, jocuri, concursuri, workshop-uri etc.) care au avut ca obiectiv conştientizarea riscurilor, identificarea problemelor cu care se confruntă aceştia şi prezentarea unor teme cu caracter educativ – preventiv, analizarea unor cazuri concrete în care copiii şi tinerii au fost victime, drepturile copiilor, modalităţi de sesizare a abuzurilor şi alte elemente de interes. 
 
De asemenea, au fost organizate frecvent întâlniri interactive şi dezbateri cu adulţii responsabili (părinţi, tutori şi cadre didactice) întâlniri periodice cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale pentru analizarea problemelor întâmpinate şi găsirea soluţiilor ce se impun.
 
Un capitol important al tematicii abordate în cadrul activităţilor dedicate acestui grup ţintă este reprezentat de siguranţa în mediul online, dat fiind că aceasta este o problemă de maximă actualitate şi cu incidenţă deosebită asupra tinerilor. 
 
Aproximativ 80.000 de copii au fost pregătiţi pentru a se apăra de riscurile mediului online şi au fost derulate, la nivel naţional, următoarele iniţiative: Campania „Siguranţa online”  implementată în parteneriat cu DNSC şi Asociaţia Română a Băncilor; Proiectul „Eroii Internetului” în parteneriat cu Google România şi Asociaţia Adfaber şi Campania destinată siguranţei copiilor în mediul online în cadrul  Proiectului  RO Cyberex – Perfecţionare, cooperare şi prevenire în lupta împotriva criminalităţii informatice.
 
Pentru prevenirea agresiunilor sexuale asupra minorilor, în perioada 16 noiembrie 2021 - 31 mai 2022, s-a derulat, la nivel naţional, în parteneriat cu Asociaţia Telefonul Copilului,  campania „Atingeri Nedorite”, care a beneficiat de finanţare din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. 
 
Activităţile au vizat creşterea nivelului de informare a copiilor, părinţilor şi publicului larg asupra necesităţii implicării în prevenirea şi combaterea acestui tip de abuz, respectiv creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative ale acestuia. 
 
Aproximativ 40.450 de copii au fost informaţi în peste 1.700 de acţiuni. Acest domeniu a continuat să fie abordat în întâlnirile cu grupurile ţintă pentru a creşte nivelul de informare în legătură cu posibilele semne ale agresiunilor sexuale în scopul raportării şi stopării acestor cazuri.
 
Pentru prevenirea traficului şi consumului de droguri, 114.350 de minori au primit informaţii în cadrul unei campanii intitulată „Dincolo de aparenţe” care a vizat atât minorii cât şi adulţii pe teme legate de legislaţie, consecinţe şi riscuri asociate, precum şi instituţii unde pot solicita sprijin şi consiliere.
 
Activităţile de prevenire a dispariţiilor de minori au avut peste 180.000 de beneficiari minori şi adulţi. Campania naţională desfăşurată pe această linie s-a numit „Sărbătorile se petrec în familie. Tu ştii unde este copilul tău?” şi a vizat creşterea gradului de conştientizare cu privire la riscurile asociate plecărilor voluntare din familie şi centrele de protecţie.
 
Pentru prevenirea discriminării şi victimizării copiilor din medii nefavorabile s-a desfăşurat anul acesta, în mai multe judeţe, pe perioada vacanţei de vară, Campania „Şotron”, în parteneriat cu Asociaţia Ovidiu Ro. Au fost derulate 109 activităţi cu 1.370 de minori şi 265 de cadre didactice.
 
Tot pe perioada vacanţei, structurile de analiză şi prevenirea a criminalităţii au continuat activităţile informativ-preventive în tabere şi în atelierele de vară. În Bucureşti, s-a derulat a paisprezecea ediţie a Programului „Vara pe uliţă”, la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. La nivel naţional, s-a implementat Campania „Vacanţă în siguranţă”, iar la începutul şcolii a început Campania de prevenire „Vacanţa s-a terminat. Sunteţi pregătiţi pentru un nou început?”, care a avut ca scop creşterea gradului de siguranţă al minorilor prin conştientizarea părinţilor cu privire la potenţialele pericole şi situaţiile vulnerabile la care pot fi expuşi copiii acasă, pe stradă şi în mediul on-line, atunci când nu sunt supravegheaţi de adulţi.
 
Pentru cei mai mici şcolari, cei din clasele I, se derulează de 7 ani Programul naţional „Şcoala Siguranţei Tedi”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Maspex România. Realizat pe baza unui concept de responsabilitate socială, proiectul urmăreşte creşterea gradului de siguranţă a copiilor, prin informarea acestora cu privire la potenţiale pericole şi, totodată, prin furnizarea de soluţii, utilizându-se metode specifice vârstei lor. 
 
Dintre temele abordate au fost prevenirea dispariţiilor de copii, siguranţa în locuinţă, siguranţa la locul de joacă şi în vacanţă, educaţia rutieră şi siguranţa pe Internet.
 
Activităţile de prevenire şi combatere a faptelor antisociale îndreptate împotriva minorilor vor continua pe tot parcursul anului şcolar, dar şi în vacanţe.
 
Foto ilustrativ