Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către copiii şi tinerii susţinuţi de CONCORDIA

Timp de 26 de ani Organizaţia Umanitară CONCORDIA a ajutat în România peste 6.000 de copii şi tineri proveniţi din familii dezorganizate sau defavorizate social, ori direct de pe stradă. Serviciile noastre asigură accesul la educaţie, formare profesională şi integrare socială pentru o viaţă independentă şi autonomă.

Proiectele noastre se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, şi se adresează unui număr de peste 2.000 de copii şi tineri în fiecare an.

Cine salvează o viaţă, salvează întreaga lume!

Conform art. 79, alin. 1 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate alege destinaţia celor 2% din impozitul pe venit reţinut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susţii şi să redirecţionezi această sumă către o entitate nonprofit.

Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău.

Ce trebuie să faci? Este simplu!

Pasul 1. Dacă beneficiezi de venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii, completează Formularul 230 şi Anexa la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii cu datele tale şi ale organizaţiei beneficiare. Dacă ai mai multe surse de venit, trebuie să completezi Formularul 200.

Formularele trebuie completate de mână, cu majuscule, în două exemplare. Formularele şi instrucţiunile de completare se pot descărca şi de pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

Organizaţia Umanitară CONCORDIA

Drumul Regimentului nr. 20D | Sector 1 | RO-013387 | Bucureşti
Cod de Identificare Fiscală: 5221142
Cont Bancar (IBAN): RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036 | Raiffeisen Bank S.A. Bucureşti | Agenţia 13 Septembrie

Pasul 2. Depune documentele la organul fiscal în a cărui rază teritorială ai domiciliul sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire până la 25 mai 2018.

Atenţie! Copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia!

SAU trimite formularul la noi! De restul ne ocupăm noi!

Date contact

Str. Drumul Regimentului nr. 20D | Bucureşti

Telefon 0311 076 981/82

secretariat@concordia.org.ro