Concurs de admitere organizat la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

Începând de luni, 24 octombrie 2022, până vineri, 04 noiembrie 2022, persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere organizat la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova recrutează candidaţi pentru concursul de admitere, sesiunea octombrie-decembrie 2022, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, instituţia de învăţământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri şi protecţie civilă şi a maiştrilor militari auto.

 Pentru pompieri au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă (două alocate candidaţilor de etnie romă) şi 25 de subofiţeri administrativi.

Candidaţii trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani - împliniţi în anul participării la concurs, să fie absolvenţi cu diplomă de bacalaureat, media generală obţinută la purtare (în liceu) să nu fie mai mică de 9, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Totodată, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică şi să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Pentru a participa la concursul de admitere, tinerii trebuie să fie declaraţi “apt” la evaluarea psihologică, aceasta fiind programată pentru data de 11 noiembrie 2022.

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi constă în susţinerea a două probe: evaluarea performanţelor fizice - prin parcurgerea unui traseu practic-aplicativ, organizată în perioada 23 - 29 noiembrie 2022, respectiv verificarea cunoştinţelor, ce va avea loc în data de 10 decembrie 2022.

Proba de verificare a cunoştinţelor constă în susţinerea unui test grilă la disciplina – matematică.

Cererea - tip de înscriere şi consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se descarcă de pe site-ul inspectoratului http://www.isuprahova.ro/ - secţiunea CARIERA, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@isuprahova.ro (pentru candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Prahova), până la data de 04 noiembrie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii trebuie să depună documentele solicitate până la data de 17 noiembrie 2022 la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, situat pe strada Rudului, nr. 96, din municipiul Ploieşti.

Detalii despre procedura de admitere, formularele şi documentele necesare completării dosarului de recrutare şi alte date de interes sunt postate pe site-urile Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti (www.scoaladepompieri.ro) şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova (www.isuprahova.ro) sau pot fi obţinute la sediul inspectoratului, de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane, telefon 0244/595.366 şi 0244/595.367.

Sursa:ISU Prahova

Foto ilustrativ