Lansare proiect „Suport prin SPORT pentru persoane vulnerabile”

30 de persoane din Bucureşti care se află în situaţii de vulnerabilitate îşi vor îmbunătăţi calitatea vieţii prin practicarea Taichi-ului şi a Daoyin-ului (gimnastică tradiţională chineză), ca metode de atingere a echilibrului, de integrare socială, de creştere a încrederii în propria persoană.

În ultima decadă a lunii septembrie 2022, Şcoala Taijidao (ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV BEIJING CHENJIAGOU TAIJIQUAN TRAINING CENTER ROMÂNIA) şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) au semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Suport prin SPORT pentru persoane vulnerabile”.

Proiectul „Suport prin SPORT pentru persoane vulnerabile” este derulat de Şcoala Taijidao (ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV BEIJING CHENJIAGOU TAIJIQUAN TRAINING CENTER ROMÂNIA) şi finanţat prin programul În Stare de Bine (www.instaredebine.ro), susţinut de Kaufland România şi implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

  • Creşterea sentimentului de apartenenţă şi recunoaştere socială la 30 de persoane din Bucureşti care se află în situaţii de vulnerabilitate, în relaţie cu infecţia cu HIV (persoane infectate cu HIV, persoane dependente de droguri, persoane de etnie romă şi/sau persoane LGBTQ).

  • Informarea prin social media a cel puţin 10.000 de persoane cu privire la beneficiile practicării sportului pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor vulnerabile şi cu privire la responsabilitatea oricărui cetăţean în combaterea discriminării şi în sprijinirea demersurilor de integrare.

Proiectul are o durată de şapte luni: 23.09.2022 – 22.04.2023 şi este realizat în parteneriat cu Asociaţia Română Anti SIDA (ARAS).

Valoarea proiectului (valoarea sumei acordate cu titlu de finanţare nerambursabilă) este de 248.880,50 lei.

Beneficiari direcţi ai proiectului: 30 de persoane vulnerabile în relaţie cu infecţia cu HIV (persoane infectate cu HIV, persoane dependente de droguri, persoane de etnie romă şi/sau persoane LGBTQ) care participă la activităţi sportive.

Beneficiari indirecţi ai proiectului:

  • Beneficiarii indirecţi sunt în primul rând persoanele vulnerabile care primesc servicii de la partener, peste 2.000 de persoane, care primesc informaţii despre beneficiile activităţii sportive pentru integrare socială şi creşterea calităţii vieţii.

  • De asemenea, cele minim 10.000 de persoane din populaţia generală care primesc informaţii despre proiect, implicare socială, beneficiile activităţii sportive pentru calitatea vieţii.

Activităţile principale ale proiectului sunt:

Activitatea 1 – Informarea şi recrutarea persoanelor vulnerabile care primesc servicii sociale comunitare;

Activitatea 2 – Susţinerea modulelor de activitate sportivă: Taichi în 5 forme; Daoyin Yangshen Gong; Taichi – arta comunicării – workshop de lucru cu partener;

Activitatea 3 – Activitate de suport psihologic;

Activitatea 4 – Organizarea unui stagiu intensiv de instruire şi exersare a activităţii sportive;

Activitatea 5 – Organizarea campaniei social media.

Despre Şcoala Taijidao

De-a lungul a peste 25 de ani, Şcoala Taijidao a contribuit activ la promovarea Taijiquan-ului (Taichi) în România. Prin eforturi continue de adaptare a practicii străvechi la necesităţile omului modern, Şcoala Taijidao s-a consolidat în timp ca o sursă autentică de învăţare a Taijiquan-ului (Taichi) în ţara noastră.

Misiunea Şcolii Taijidao este de a promova beneficiile practicilor tradiţionale chinezeşti pentru sănătate, facilitând accesul cât mai multor persoane la o instruire directă, de la om la om.

Valorile care definesc Şcoala Taijidao sunt: transmiterea tradiţională a cunoştinţelor străvechi, validarea ştiinţifică a valorilor tradiţionale, adaptarea practicilor la viaţa omului modern, axarea pe obţinerea unor rezultate stabile în transformarea corpului, întărirea sănătăţii şi combaterea efectelor stresului.

Şcoala Taijidao este axată în principal pe predarea sistemului fondat de Shifu Yang Songquan, numit Beijing Chenjiagou Taijiquan, precum şi pe predarea sistemului creat de profesorul Zhang Guangde, denumit Daoyin Yangsheng Gong.

Taichi poate fi privit din punct de vedere practic ca o metodă de atingere a echilibrului, a armoniei şi anume: echilibrul om-natură, minte-corp, dar şi echilibrul mai subtil dintre latura emoţională şi latura raţională a psihicului. Taichi este o artă a transformării: în timp, practicantul devine mai stabil emoţional, mai calm, mai puţin fricos, mai puţin stresat, mai atent, mai perseverent, mai răbdător.

Daoyin Yangsheng Gong este o metodă excelentă şi cu rezultate rapide în îmbunătăţirea şi menţinerea sănătăţii. Daoyin, sau gimnastică tradiţională chineză, este cea mai veche formă de QiGong şi cuprinde exerciţii în care se combină mişcările fizice cu respiraţia şi cu focalizarea atenţiei în anumite puncte.

Şcoala Taijidao a organizat şi organizează cursuri de iniţiere, cursuri pe diferite tematici, cursuri săptămânale, stagii de vară în România, precum şi stagii intensive de pregătire în China, la şcoala Shifu Yang Songquan.

Pentru mai multe detalii vizitaţi https://www.taijidao.org/

Despre Asociaţia Română Anti SIDA

Înfiinţată în 1992, Asociaţia Română Anti SIDA (ARAS) este prima asociaţie anti-SIDA din România având ca misiune îmbunătăţirea calităţii vieţii prin proiectele şi serviciile pe care le oferă ca răspuns la persistenţa existenţei infecţiei cu HIV/SIDA în societatea de azi.

Obiectivele ARAS sunt: prevenirea HIV/SIDA, a hepatitelor B şi C şi a altor infecţii cu transmitere sexuală (ITS); promovarea non-discriminării faţă de persoanele care trăiesc cu HIV şi faţă de populaţiile cu risc de infectare; diminuarea impactului psihologic, medical şi social al infecţiei cu HIV, al hepatitelor B şi C şi al altor ITS; creşterea capacităţii instituţiilor, a profesioniştilor, a asociaţiilor de persoane afectate de HIV/SIDA, a societăţii civile etc. de a oferi un răspuns adecvat şi adaptat problematicii infecţiei cu HIV/SIDA în context contemporan.

Publicul – ţintă îl constituie: tineri; persoane care trăiesc cu HIV/hepatită C/tuberculoză; consumatori de droguri; persoane care practică sexul pe bani; persoane fără adăpost; romi din comunităţi vulnerabile; bărbaţi care fac sex cu bărbaţi; instituţii publice etc.

Valorile care definesc ARAS sunt: non-discriminarea; recunoaşterea dreptului tuturor la informare, educare, servicii sociale şi medicale de înaltă calitate; dreptul la confidenţialitate; acceptarea diversităţii, a alterităţii (persoane, organizaţii, instituţii); colaborarea; caracterul non-profit; axarea pe comunitate; voluntariatul; profesionalismul; flexibilitatea; adaptabilitatea.

Pentru mai multe detalii vizitaţi https://arasnet.ro/acasa/

Despre programul În Stare de Bine

În Stare de Bine este un program anual de finanţare ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizaţiilor neguvernamentale din România. Programul este implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, cu susţinerea financiară a Kaufland România.

Obiectivul programului este creşterea calităţii vieţii locuitorilor din comunităţile rurale şi urbane prin sprijinirea iniţiativelor care au un impact pozitiv în trei domenii esenţiale – cultura, sportul şi viaţa sănătoasă – şi care se adresează grupurilor vulnerabile şi comunităţilor din care acestea fac parte.

În acest an, în mod excepţional, criza umanitară din Ucraina a determinat reorientarea parţială a programului către sprijinirea migranţilor şi refugiaţilor alungaţi de război din ţara vecină.

Pentru mai informaţii, accesaţi www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine în 8 ţări, 132.000 de angajaţi şi o reţea de 149 de magazine în România. Asumarea responsabilităţii ecologice şi sociale este un aspect esenţial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferenţa”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acţiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfăşurate în parteneriat cu asociaţii nonguvernamentale regionale sau naţionale şi urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari.

Pentru mai multe detalii vizitaţi www.kaufland.ro.

Despre Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică şi sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice prin sprijinirea actorilor societăţii civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil şi întărirea cooperării cu celelalte sectoare.

Mai multe detalii sunt disponibile la www.fdsc.ro.

Sursa:Comunicat Şcoala Taijidao (ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV BEIJING CHENJIAGOU TAIJIQUAN TRAINING CENTER ROMÂNIA)

Foto ilustrativ