A fost emis Ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova informează cetăţenii că a fost emis Ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului  nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului -cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022. Potrivit noutăţilor legislative, persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat se pot înscrie pe lista unui medic de familie în mod liber ales.
În cazul persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi care sunt înscrise pe lista unui medic de familie, acestia se reînscriu pe lista aceluiaşi medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales. 
Totodată, persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat înscrise pe lista unui medic de familie îşi pot schimba medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia, în aceleaşi condiţii şi cu excepţiile prevăzute în Contractul-cadru pentru persoanele asigurate.
 
Sursa:C.A.S. Prahova
 
Foto ilustrativ