Poliţia Locala Ploiesti.Amenzi în cartierul Radu de la Afumaţi pentru lipsa contractelor de salubritate

Începând cu luna august 2022, poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au întreprins o serie de acţiuni prin care au fost verificaţi proprietarii din cartierul Radu de la Afumaţi cu privire la deţinerea contractelor de salubritate încheiate cu operatorul autorizat.

În urma unui număr de 130 controale efectuate, poliţiştii locali au întocmit 52 de somaţii prin care le-au comunicat proprietarilor obligativitatea pe care o au de a încheia contract cu operatorul autorizat în municipiul Ploieşti, în vederea preluării deşeurilor menajere şi asimilabile acestora, în caz contrar urmând să fie sancţionaţi contravenţional.

În termenul acordat, 20 de proprietari s-au conformat şi au încheiat contracte de prestări-servicii cu operatorul autorizat. După această dată, 32 de persoane fizice au fost sancţionate contravenţional cu amenzi în valoare totală de 44.000 lei - conform Cap. I, pct. 11 din H.C.L. nr. 34/2019.

Astfel de acţiuni ale Poliţiei Locale Ploieşti au caracter permanent, toate cartierele oraşului fiind monitorizate în vederea depistării persoanelor care nu deţin contracte cu prestatorul de servicii şi abandonează deşeurile menajere pe domeniul public, în alte locuri decât cele special amenajate.


Foto ilustrativ