Casa de Asigurări de Sănătate Prahova aduce precizări pentru asiguraţii care au solicitat eliberarea cardului naţional de sănătate duplicat 

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova aduce precizări importante pentru asiguraţii care au solicitat eliberarea cardului naţional de sănătate duplicat în cazul pierderii, furtului, deteriorării precum şi în cazul modificării datelor personale, conform legislatiei in vigoare.

 Persoanele asigurate pot intra în posesia cardurilor nationale duplicat doar prin prezentarea titularului la sediul CAS Prahova, cu sediul în Municipiul Ploieşti, strada Praga, nr.1, la parter, în timpul programului de lucru cu publicul.  

            Asiguraţii sunt îndrumaţi să contacteze reprezentanţii CAS Prahova pentru a li se confirma dacă a fost tipărit cardul naţional duplicat, folosind următoarele mijloace de comunicare:

telefon  0244.594.600, interior 142

 

0788.634.660

e-mail: 

cardnational@casph.mmc.ro

cardnational1@casph.mmc.ro

petitii@casph.mmc.ro

media@casph.mmc.ro

            Reamintim faptul că, asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate  vor solicita eliberarea unui card duplicat  la casele de asigurări, unde vor depune o cerere şi vor plăti contravaloarea noului card, în valoare de 12,97 lei.

De asemenea este necesara depunerea unei copii de pe BI/CI al titularului de card.

Pana la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate.

Sursa:Comnicat CAS Prahova