Ziua Internaţională a Drepturilor Omului sărbătorită la Şcoala Gimnazială ,,Gh. Popescu”, Mărgineni-Slobozia

 

     Data de 10 decembrie 2017 marchează a 69-a aniversare a adoptării de către Adunarea Generala a Naţiunilor Unite a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, acest document constituind fundamentul legilor internaţionale de protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

      România este din 1994 stat parte la „Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale” şi se supune jurisdicţiei Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. De asemenea, în cadrul Uniunii Europene, România a semnat în decembrie 2007 Tratatul de la Lisabona care conţine Carta Drepturilor Fundamentale”.

        În accepţiunea generală, drepturile civile şi politice sunt drepturi fundamentale de primă generaţie şi constituie nucleul noţiunii de drepturi ale omului. Ele includ dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi supus relelor tratamente, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la respectarea corespondenţei,dreptul la educaţie,dreptul la servicii medicale .

      Prin activităţile desfăşurate de către elevii scolii noastre s-au urmarit câteva obictive, cum ar fi: cunoaşterea, promovarea şi respectarea drepturilor omului, formarea şi dezvoltarea spiritului şi comportamentului civic responsabil, combaterea fenomenului de agresiune în şcoli, implicarea elevilor în activităţi pentru a-si dezvolta încrederea în sine, spiritul de echipă, abilitatea de a accepta pe oricine, indiferent de etnie, origine, limbă sau orice alt statut.

       Prin joc de rol, lucru pe echipe, studii de caz şi dezbateri, elevii au înţeles că toţi oamenii au drepturi egale şi libertăţi fundamentale, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului fiind o zi a solidarităţii umane.

       S-au vizionat prezentări power-point atât în limba româna cât şi în limba engleză, s-au dezbătut atât drepturile cât şi îndatoririle omului, s- au confecţionat colaje şi panouri, afişe şi creaţii plastice. Proiectul va continua şi în lunile următoare prin activităţi despre nonviolenţă şi voluntariat.Îm anii anteriori proiectul a fost inclus in CAER, avizat de MEN şi inclus ăn CAEJ, ISJ Olt.

      Proiectul se află la aV-a ediţie şi se desfăşoară în partenerit cu mai multe şcoli din ţară şi o şcoală din R. Moldova.

 

În Moldova elevii au posibilitatea să studieze Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la ora opţională  Educaţie pentru Drepturile Omului (elaborat de Amnesty International Moldova). Elevii, care studiază acest curs la Liceul Teoretic ”Meşterul Manole”, deja al  5-lea an realizează cu succes proiectul Interşcolar ”10 decembrie – ziua Drepturilor Omului”, coordonaţi de prof. Maia Porombrica

Proiectul este elaborat şi coordonat de prof. Iuliana Traşcă, Şcoala Gimnazială ,,Gh. Popescu”, Mărgineni-Slobozia,judeţul Olt şi Iuliana Ciubuc, Colegiul ,,Ion Kalinderu”, Buşteni, jud. Prahova.

 Proiectul rămâne unul actual, demonstrându-ne, că omul, care cunoaşte drepturile – este responsabil.

Alţi profesori din ţară implicaţi în desfăşurarea proiectului împreună cu elevii sunt:Crina Bercovici(Beius), Mariana Aura Benescu(Caracal), Mariana Lili Badea(Bucurssti),Ghiorghiţa Fercea(Resita)