Drepturile omului .Dezbatere şi test, 10 DEC,  Ziua Internaţională a Drepturilor Omului - Busteni

Dezbatere şi test, 10 DEC,  Ziua Internaţională a Drepturilor Omului

Geantă Marian Razvan, cls a VIII-a

Colegiul Ion Kalinderu, Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni

Coord. Prof. Claudia Feraru

Drepturile omului reprezintă  principalele condiţii care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte şi să-şi folosească eficient calităţile : fizice, intelectuale, morale, socio-afective şi spirituale. Ele decurg din inspiraţia tot mai mare a omenirii la o viaţă în care demnitatea şi valoarea fiecăruia este respectată şi protejată.

I.Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, convenţie adoptată în 1850 şi înaintată în 1953 către Consiliul European. Convenţia este o organizaţie interguvernamentală . Convenţia este preocupată în special cu importanţa politică şi civilă a Drepturilor Omului pentru statele membre. Ea protejează majoritatea drepturilor încadrate în declaraţia universală a drepturilor omului.

Drepturile incluse sunt :

ü      dreptul de a avea o viaţă

ü      dreptul libertăţii de sclavie

ü      dreptul libertăţii de a vorbi

ü      dreptul de a nu fi torturat

ü      dreptul la intimitate

ü      dreptul de a nu fi discriminat

Convenţia Europeana a Drepturilor Omului a înfiinţat Comisia Europeană a Drepturilor Omului şi Tribunalul European al Drepturilor Omului , amândouă fiind situate la Strasbourg, pentru a întări convenţia.

II.Tribunalul European al Drepturilor Omului 

Tribunalul European al Drepturilor Omului a fost înfiinţat de participanţii Conventiei Europene a  Drepturilor Omului în 1950 din cauza activităţilor guvernamentale.

În zilele noastre cetăţenii pot da în judecată propriile guverne, aceasta fiind cauza celor mai multe cazuri. Convenţia protejează drepturile de bază, ca dreptul de a se exprima. Fiecare drept este exprimat în general şi amănunţit şi este de obicei subiect la o serie de excepţii.

 Tribunalul este asistat de Comisia Europeană pentru Drepturile Omului. Această comisie stabileşte dacă este necesară ajungerea  cazului la tribunal sau dacă se poate ajunge la un aranjament. Rolul acestei comisii este vital deoarece un număr foarte mare de indivizi, la cea mai mică abatere, înaintează cazul  la  Tribunalul European al Drepturilor Omului,  pe motiv că drepturile lor au fost încălcate.

III.Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată în 1948. Obiectivul ei a fost şi este încurajarea respectării drepturilor omului şi a libertăţilor acestuia. Ea promovează drepturile personale, civile, politice, economice, sociale şi culturale ale omului.

 Printre drepturile menţionate în declaraţie sunt:  

ü      dreptul la viaţă

ü      dreptul la libertate

ü      dreptul la securitate

ü      dreptul la un proces corect

ü      dreptul de a fi considerat nevinovat până la dovada contrară

ü      dreptul la intimitate

ü      dreptul de a gandi liber

ü      dreptul de a se exprima liber

ü      dreptul la o opinie proprie

ü      dreptul de a alege o religie

ü      dreptul la educaţie.

Sǎ ne cunoaştem drepturile şi libertǎţile ca cetǎţeni europeni!

(scenetǎ umoristică)

Autor:prof. Iuliana Ciubuc, Colegiul Ion Kalinderu, Şcoala Gimnazială Sanatorialǎ , Buşteni  

Partea I

Sceneta începe  cu ora de educaţie civicǎ la cls. a VI-a

(Profesoara  le citeşte elevilor din clasa a VI-a  câteva dintre drepturile copiilor, iar copiii ascultǎ cu mare atenţie şi foarte uimiţi).

La sfârşitul orei, aplicǎ un test de evaluare şi le cere copiilor sǎ realizeze,  pentru ora urmǎtoare, un eseu  sau o creaţie plasticǎ  în care sǎ fie descris sau  ilustrat un  drept, care le place  sau o libertate  care le-a fost încǎlcatǎ la şcoalǎ sau în afara ei.)

 

                                                                             Partea a II-a

Alex (elev în cls a VI-a)

-Hai, sǎ-ţi spun ceva , mǎi Gicǎ,

Ce-am aflat eu la civicǎ,

De m-a pus pe gânduri, zǎu,

C-o pǎţim de mai facem rǎu!

Gicǎ

Pǎi, atunci eu ce-am sǎ fac,

De nu reuşesc sǎ tac,

Când colegii mǎ jignesc

Sau atunci când  mǎ lovesc?

Alex

S-a votat un cod de drepturi,

Ce pune capǎt la certuri.

Multe legi  despre egalitate

Cicǎ, te feresc de rǎutate.

Gicǎ

Asta, da, autonomie,

Dupǎ cum îmi spui tu mie!

Alex

Sunt drepturi pentru copii,

Dar şi pentru adulţi, sǎ ştii!

Trebuie s-ascultam mereu!

Gicǎ

Lucrul ǎsta-l ştiu si eu!

Alex

-Sǎ  nu spunem ”mǎ rǎzbun”!

Ci -„trebuie sa fiu mai bun”!

Avem multe de fǎcut.

Fapte bune…

L-a-nceput

învǎţǎm ce este bine,

Pentru tine, pentru mine,

Pentru toţi…..

iar pentru mediu

ar fi cel mai bun remediu.

Gicǎ

Dar, ce fac de mai greşesc,

Note rele de primesc?

Şi- acasă tata mǎ-ntreabǎ:

-Cum a fost astǎzi la”treabǎ”?

Ȋi rǎspund atunci cu teamǎ.

- Cum sa fie? Am chiulit!

Fiindcǎ nu m-am pregǎtit!

Tata

Ce-ai  facut? Ai înnebunit?

De la şcoala ai fugit?

(Tatăl îi spune mamei):

-Dǎ-mi cureaua sǎ-l pocnesc!

Poate-aşa îl potolesc.

(tatǎl i se adreseaza fiului)

-Ia să vezi  acum cum este

Când ai astfel de pretexte!

-De ce nu ai învǎţat?

Şi, de la şcoalǎ, ai plecat?

(Gicǎ , plângând):

Fiindcǎ voi m-aţi rǎsfǎţat,

de-aia nu mi-am învǎţat!

Tata

Ahaaaaaaa,

Tot  noi  purtǎm vina?

Cǎ eşti pentru noi LUMINA

vieţii noastre?

Tu ştii cǎ esti!

Nu eşti dl. Goe,

 şi ,te rog, urgent, sǎ te potoleşti?

Altfel,…. rǎu o s-o pǎţeşti!

Gicǎ (le reproşeazǎ ironic pǎrinţilor)

-Bine,  tatǎ, am înţeles !

Dar,….. ce-aţi sǎdit aia-aţi „cules” !

Nimeni nu va mai putea

Sǎ se ia de viaţa mea!

…………………………………….

Pân-acum….. se mai putea……

Ȋnsǎ,  de acum, ….

Gata! VEZI???

 LEGEA e de partea mea!

(şi-i aratǎ  broşura cu drepurile copilului)

Tata

Vise, Gicǎ, vise!.....

Gicǎ

Vrei sǎ-ţi citesc drepturile mele scrise,

ca sǎ vezi ca nu sunt vise?

Art.1 Copiii au dreptul………………….

(Gicǎ  începe sǎ citeascǎ drepturile…

iar tatǎl  îl întrerupe)

Tata

-Cum adicǎ, vrei sǎ spui

C-am sǎ pun cureaua-n cui?

Eu o pun, dar nu  uita

 care-i datoria ta

De elev, copil şi cetǎţean,

EUROPEAN!

Gicǎ

Scrie-n  lege,

Ţi-o  spune  Gicǎ!

…………………………

Nici tu, tatǎ, nici tu, mǎmicǎ

Nu-l pot pedepsi pe GICĂ!

Orice-ar face–l veţi ierta.

Tata( mirat)

-Cum se poate-aşa ceva?

Gicǎ

Dirigintei eu i-am spus:

Când se-ntǎmplǎ sǎ greşesc,

 De la şcoalǎ sǎ chiulesc,

Pǎrinţii mǎ osândesc,

Ba mai mult, mǎ şi pocnesc…..

(diriginta, uimitǎ)

-Cum adică, chiar aşa?

E  violenţǎ-n casa ta?

Gicǎ

-I-am raspuns repede:

DA!

Diriginta

-Da, dar nu cred cǎ –i corect,

Tu, ca un elev deştept,

Ce ştii ce-i bine şi ce-i rǎu!

Eu , din câte-am observat,

eşti elev civilizat!

Iar  pǎrinţii ţi-i  iubeşti.

Atunci , de ce-i chinuieşti?

Gicǎ( smerit)

-Da , acum îmi dau eu seama

C-am suparat-o pe mama.

N-am ascultat şi am gresit,

Transformand iubirea mare

Intr-un fel de rǎzbunare.

N-am ţinut cont de-un  proverb

Folositor omului,

Cǎ „Rǎzbunarea este arma prostului”.

Personajele:

Alex-elev în clasa aVI-a

Elevul Gicǎ dintr-a VII-a

Profa de civică

Diriginta

Tata

Mama

Un coleg

O colegă

Participa la ora de cultură civică toţi elevii din cls a VI-a

 Profesoara de cultură civică  evaluează testele şi stabileşte premianţii.

 Intr-un cadru festiv sunt premiati elevii care au dat raspunsuri corecte , cunosc şi aplicǎ normele de comportament civic  atât drepturile cât şi îndatoririle de cetǎţeni europeni.