COMUNICAT DE PRESĂ.CENTRUL DE PREVENIRE,  EVALUARE ŞI CONSILIERE  ANTIDROG  PRAHOVA
 
SPECIALIŞTII CENTRULUI DE PREVENIRE EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG PRAHOVA, ALĂTURI DE ELEVI, PĂRINŢI ŞI CADRE DIDACTICE ÎN  NOUL AN ŞCOLAR - În anul şcolar 2022 - 2023, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Prahova, împreună cu mai multe instituţii şi organizaţii non-guvernamentale din judeţ va implementa nouă proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri. 
 
Agenţia Naţională Antidrog contribuie la obiectivul mai larg de a susţine dezvoltarea copiilor şi tinerilor, astfel încât aceştia să îşi atingă potenţialul, într-un climat sigur şi sănătos.
Astfel, şi specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova vor fi prezenţi permanent în şcoli, pe tot parcursul anului, pentru a oferi informaţii şi suport specializat în domeniul de competenţă, dascălilor, părinţilor şi elevilor.
Debutul noului an şcolar reprezintă contextul relansării proiectelor cu tradiţie ale Agenţiei Naţionale Antidrog în mediul educaţional - un pachet de proiecte şi acţiuni specifice, validate în timp ca exemple de bune practici la nivel european, etajate de la nivelul învăţământului preşcolar, şi până la liceu.
În anul şcolar 2022-2023, CPECA Prahova  va dezvolta şi implementa următoarele proiecte:
1. Proiectul naţional „Cum să creştem sănătoşi”, având ca obiectiv promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor cu vârsta între 5-7 ani (preşcolari de grupă mare şi şcolari din clasa pregătitoare), în vederea prevenirii comportamentelor cu risc pentru sănătate.
2. Proiectul naţional „ABC-ul emoţiilor”, având  ca obiectiv dezvoltarea emoţională a elevilor din clasele I şi a II-a, în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de tutun, alcool sau droguri.
3. Proiectul naţional „Necenzurat”, adresat elevilor din clasele a VII-a şi părinţilor acestora, având ca obiectiv prevenirea consumului de tutun, alcool sau droguri prin dezvoltarea unor atitudini şi alternative de petrecere a timpului liber în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos şi dezvoltarea unor programe de formare a părinţilor în vederea creşterii influenţei factorilor de protecţie şi scăderii factorilor de risc în consumul de droguri.
4. Concursul naţional „Mesajul Meu Antidrog”, având ca obiectiv dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, prin implicarea în activităţi artistice, ca alternativă la consumul de tutun, alcool şi droguri. 
5. Proiectul naţional „Fred Goes Net”, adresat elevilor din ciclul gimnazial şi liceal (vârsta 14-21 ani) – intervenţii timpurii pentru consumatorii de alcool şi droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară, cu scopul de a reduce riscul de a deveni dependenţi.
6. Proiectul naţional „Abilităţi pentru acţiune”, adresat elevilor de liceu, care are o abordare complexă pentru prevenirea consumului de droguri, favorizând factorii de protecţie ai elevilor, prin dezvoltarea unei conexiuni puternice cu şcoala, implicarea părinţilor în viaţa copiilor şi dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în luarea unor decizii sănătoase atunci când sunt presaţi să consume droguri.
7. Proiectul naţional „Acţionăm just”, adresat elevilor din mediul liceal, prin realizarea de activităţi interactive de educaţie juridică în domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului de droguri.
8. Proiectul naţional „Eu şi copilul meu”, adresat părinţilor copiilor din ciclul gimnazial (clasele V-VIII), cu vârsta între 10-14 ani, are ca obiectiv creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, prin participarea la şedinţe de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri.
9. Proiectul naţional „Împreună” este un proiect-concurs care se bazează pe trei principii eficiente în prevenirea consumului de droguri: lucrul în echipă, educaţia între egali şi voluntariatul.
În acord cu Strategia Naţională în domeniul Drogurilor 2022-2026, cu planurile naţionale comune în domeniul siguranţei şcolare şi protocoalele de colaborare interinstituţionale, măsurile de prevenire a consumului de droguri în şcoală au un caracter integrat, corelat şi unitar. Acestea vizează implementarea unor activităţi concrete de prevenire a consumului de droguri cum ar fi informarea, conştientizarea riscurilor şi consecinţelor negative ale utilizării de substanţe interzise, dezvoltarea de abilităţi de învăţare socio-emoţională şi nu în ultimul rând promovarea alternativelor sănătoase de petrecere a timpului liber.  
Specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova vor realiza, în perioada 8 septembrie – 31 octombrie a.c., în unităţile de învăţământ din judeţ, un maraton de scurte sesiuni de informare atât pentru personalul didactic, cât şi pentru personalul nedidactic, având ca subiect “Efectele, riscurile şi consecinţele asociate consumului de droguri asupra organismului, substanţe şi semne de recunoştere ale consumului, prevenirea supradozelor şi deceselor asociate consumului de droguri.” 
Cu acest prilej, vor fi readuse în atenţie intervenţiile specifice ale Agenţiei Naţionale Antidrog axate pe prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate, formarea unor abilităţi necesare luării unor decizii informate şi responsabile, precum şi favorizarea factorilor de protecţie prin dezvoltarea unei conexiuni puternice cu şcoala şi familia.