Un nou început la Şcoala Gimnaziala ”Henri Mathias Berthelot” Ploiesti
”Dragi elevi şi părinţi, onoraţi dascăli,
La fiecare început de septembrie, noi toţi, elevi, părinţi, cadre didactice, întoarcem filele calendarului şi rememorăm primele zile de şcoală din viaţa fiecăruia dintre noi, cu emoţiile, sfiala şi optimismul pe care le-am trăit an de an.
Începutul unui nou an şcolar, dincolo de momentul festiv şi de bucuria pe care o trăim, ne reaminteşte că a sosit clipa să urcăm încă o treaptă spre maturitate, spre cunoaştere. 
În şcoală, dragi elevi, aflaţi lucruri noi, vă lărgiţi orizontul, dobândiţi noi deprinderi, învăţaţi să învăţaţi, să descoperiţi lumea din jurul nostru, dar şi să priviţi în voi înşivă pentru a descoperi ce vreţi de la viaţă şi cum anume să dobândiţi lucrurile dorite.
            Este necesar, dragii noştri, să înţelegeţi un adevăr cunoscut, şi anume că trebuie să învăţaţi nu atât pentru şcoală, cât mai ales pentru viaţă. Noi profesorii vă suntem alături, călăuze şi prieteni mai mari la care puteţi apela de câte ori aveţi nevoie.
      Noi dorim să vă sădim în suflete încrederea şi respectul pentru valorile umane fundamentale şi iubirea, binele şi adevărul, speranţa, munca, încrederea şi responsabilitatea.
Învăţătura este mijlocul prin care putem atinge cunoaşterea şi, pentru a realiza acest lucru, trebuie să conştientizăm că numai prin unirea eforturilor putem realiza schimbarea.
Întreaga perioadă de formare şi modelare începe în familie, de unde copiii trebuie să înţeleagă şi să asimileze dimensiunea educaţiei, care se consolidează ulterior, în mod organizat, în şcoală şi se continuă toată viaţa în relaţiile interumane. Pentru aceste motive, noi toţi, de la copii la părinţi, de la educatori la autorităţile cu responsabilităţi în acest domeniu, avem datoria ca, în ciuda obstacolelor care se ivesc de-a lungul timpului, să ne îndeplinim misiunea. Pentru a atinge acest scop, voi, dragi elevi, prin ascultare şi receptivitate să fiţi dornici de a învăţa din ştiinţa educatorilor voştri ca să creşteţi frumoşi şi înţelepţi!
            Fie ca începutul acestui nou an şcolar să fie o zi de sărbătoare şi de încredere că toţi elevii vor găsi în şcoala noastră un sprijin, că noul început le va da putere dascălilor să-şi asume responsabilitatea nu doar în planul strict didactic, ci şi personal, că aşteptările părinţilor, ale copiilor şi ale întregii comunităţi îşi vor găsi împlinirea în realizările acestora, în formarea lor ca oameni cinstiţi şi demni. 
 Mult succes în noul an şcolar!” a spus Doamna Director a scolii, Ianculescu Angelica