Workshop

 În cadrul comisiei diriginţilor şcolari, miercuri 20 decembrie a avut loc la Şcoala Gimnazială "Henri Mathias Berthelot"

o activitate interactivă cu tema: "Violenţa şcolară" Activitatea destinată atât elevilor, cât şi profesorilor diriginţi a fost susţinută de doamna dirigintă

a clasei a VI-a C Muşat Claudia împreună cu doamna Toma Magdalena, specialistă în ştiinţe socio-umane, psiholog clinician, director adjunct al Penitenciarului Ploieşti. Violenţa este o problemă actuală a societăţii noastre, iar violenţa şcolară este o formă a violenţei coditiene şi o problemă globală,

având un impact puternic asupra actului educaţional.

Violenţa în şcoală nu este un fenomen social nou, însă manifestările comportamentale tot mai brutale riscă să afecteze semnificativ ambianţa educaţională, dezvoltarea armonioasă a elevilor, siguranţa fizică şi psihică a copiilor.

În Europa, problema violenţei în scoala a devenit o problemă politică încă din anul 1997, când în cadrul Comisiei Europene au fost formulate o serie de recomandări pentru statele membre şi au fost implementate o serie de politici publice ce au scop asigurarea "dreptului la siguranţă" în mediul şcolar.

Workshop-ul derulat a avut ca obiectiv informarea elevilor despre efectele nocive ale agresiunii verbale şi fizice asupra psihicului copiilor, dar şi identificarea unor alternative dezirabile ce pot reduce acest fenoment care priveste întreaga societate.

Sub sloganul: "Suntem datori să facem ceva!" doamna profesoara a încurajat participantii să se implice şi să nu treacă cu vederea fenomenele de agresiune şi violenţă din şcoli. Totodată, a fost încurajată coeziunea grupului şi centrarea pe identificarea de soluţii, pe dezvoltarea empatiei şi a înţelegerii şi nu pe excluderea celui violent. Plecând de la un studiu de caz (redat într-un filmuleţ) doamna profesoară împreună cu doamna psiholog Toma Magdalena le-a explicat participanţilor importanţa rezolvării acestor conflicte prin înţelegerea agresorului, comunicarea cu el şi empatia faţă de slabiciunea lui,

deoarece singura modalitate reală de rezolvare unui conflict este comunicarea.

Conduşi de doamna psiholog Toma Magdalena elevii au participat la dezbateri pe marginea cauzelor posibile ale violenţei şi situaţiilor de agresivitate, precum şi a efectelor asupra celor implicaţi, au vizionat materiale video şi au realizat activităţi de grup pe tema acestui fenomen.

Educaţia rămâne cel mai bun sistem de apărare, iar astfel de initiative sunt necesare pentru a creşte gradul de conştientizare de către elevi, părinţi, profesori a factorilor decisivi ce predispun la violenţă.

Deasemenea, aceste acţiuni educative sunt esenţiale pentru sensibilizarea copiii în ce priveşte efectele negative ale situaţiilor de agresivitate resimţite de către mulţi dintre ei şi impactul lui negativ în plan emoţional,

comportamental şi social. Promovarea relaţiile armonioase între colegi, de înţelegere, cooperare,

promovarea valorile umane şi dezvoltarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, respect, non-discriminare,

empatie, sunt piloni ai procesului de învăţare şi adaptare socială pozitivă şi constructivă în orice mediu.