ISU PRAHOVA  a verificat unităţile de învăţământ.50 nu au   autorizaţie de securitate la incendiu

În fiecare an, se execută controale şi verificări la unităţile de învăţământ din judeţ, unde identificăm neconformităţi pe linia apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, depunem eforturi, împreună cu factorii de răspundere de la nivel local şi judeţean, pentru remedierea acestora cât mai rapid cu putinţă şi, acolo unde este cazul, aplicăm măsura sancţionării contravenţionale a responsabililor.

Controalele desfăşurate includ şi executarea de exerciţii de alarmare-evacuare, cu angrenarea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar, pentru formarea deprinderilor acestora în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Totodată, concomitent cu acţiunile de verificare s-au executat şi activităţi de informare preventivă şi educare a elevilor asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situaţii de urgenţă.

Unităţile de învăţământ reprezintă o categorie aparte, prin prisma faptului că aceste categorii de obiective sunt frecventate de acelaşi public. Prin activităţile de informare preventivă pe care instituţia noastră le desfăşoară, s-a încercat ca beneficiarii (preşcolarii, elevii, studenţii şi personalul) să cunoască specificul clădirii, unde sunt amplasate mijloacele de apărare împotriva incendiilor, căile de evacuare, locul de întâlnire în caz de incendiu etc.

De la începutul anului 2022 şi până în prezent, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 14 acţiuni de control şi activităţi de îndrumare şi informare preventivă pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la unităţile de învăţământ.

 Pe timpul verificărilor au fost depistate 107 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, 35 dintre acestea fiind soluţionate pe timpul controalelor. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 101 de avertismente şi 6 amenzi în cuantum de 11.000 lei. Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 12 instruiri la care au participat 430 persoane şi 8 exerciţii cu 432 persoane. De asemenea, echipajele de pompieri militari au efectuat 12 misiuni de recunoaştere în teren, la instituţii de învăţământ, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi, mijloace de primă intervenţie şi alte aspecte de interes operativ.

Toate aceste activităţi, desfăşurate sub coordonarea cadrelor unităţii noastre, au ca scop asigurarea climatului de siguranţă în şcoli, dar şi instruirea copiilor, tinerilor şi personalului din cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

În perioada următoare, specialiştii noştri vor executa activităţi specifice de control şi îndrumare, atât pentru asigurarea începerii anului şcolar în siguranţă, cât şi pentru asigurarea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor.

Din evidenţele actuale, la nivelul judeţului Prahova funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu un număr de 50 clădiri cu destinaţia de unităţi de învăţământ, după specificul acestora fiind structurate astfel: 7 licee (internat, săli de sport, corpuri de clădiri şi clădirea şcolii), 27 şcoli primare şi gimnaziale (săli de sport, corpuri de clădiri, dar şi entitatea în ansamblu) şi 16 grădiniţe.

Până în prezent, din totalul de 833 de clădiri, 158 de clădiri cu destinaţia de unităţi de învăţământ au obţinut autorizaţia de securitate la incendiu, 50 funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu, iar 625 nu fac obiectul avizării.

În perioada menţionată au fost gestionate 52 solicitări de emitere a avizului de securitate la incendiu şi 8 solicitări de emitere a autorizaţiei de securitate la incendiu. Dintre acestea au fost emise 36 avize şi 6 autorizaţii de securitate la incendiu, alte 16 avize şi 2 autorizaţii au fost respinse.

De menţionat este faptul că deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu exclude riscul producerii unui incendiu, aşa cum nici lipsa acestui document administrativ nu maximizează riscul producerii. Acest aspect nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, specialiştii fiind într-o continuă activitate de actualizare şi identificare a clădirilor care necesită autorizaţie de securitate la incendiu şi îndrumarea

administratorilor acestora referitor la documentele ce trebuie întocmite pentru obţinerea autorizaţiei.

Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu se eliberează pentru construcţii noi sau pentru dezvoltarea (extinderea), modernizarea ori pentru schimbarea destinaţiei celor existente (art. 30, alin. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare).

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu se stabilesc în funcţie de categoria de importanţă, regimul de înălţime, destinaţie, suprafeţe construite desfăşurate, număr de utilizatori, etc.

Precizăm că unităţile de învăţământ nu intră sub incidenţa H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, în sensul în care nu poate fi dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă îşi manifestă disponibilitatea acordării asistenţei tehnice de specialitate în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu.

Sursa:ISU PRAHOVA

Foto ilustrativ