Senatorul Laura Moagher este iniţiatoarea unei legi de reformă care schimbă tipul  în pedepsirea infracţiunilor sexuale împotriva copiilor
Vor fi aduse modificări legislative importante la Codul Penal şi Codul de procedură penală prin care vor creşte pedepsele sau se vor reglementa noi pedepse pentru anumite fapte. Mă bucur că sunt iniţiatoarea: „Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală”.
 
Este o victorie importantă obţinută împotriva celor care batjocoresc femei însărcinate sau copilaşii. Votul a fost unul care a arătat câtă nevoie era de o astfel de reglementare. Din cei 109 senatori prezenţi, pentru au fost 108, unul contra şi zero abţineri. Infracţiunea de pornografie infantilă devine imprescriptibilă, se va sancţiona abuzul de funcţie, atât în ceea ce priveşte violul, cât şi agresiunea sexuală împotriva femeilor sau, pentru prima oară, se incriminează fapta părinţilor care iţi dau copiii la vârste mici pentru a fi măritate.
Sunt iniţiatoarea unei legi de reformă care schimbă paradigma în pedepsirea infracţiunilor sexuale împotriva copiilor, şi nu numai. Prin această lege s-a incriminat distinct, ca formă agravantă la infracţiunea de viol, fapta săvârşită asupra unei femei însărcinate sau care a avut ca efect avortul.
România este pe primul loc cu cel mai mare numar de victime ale infracţiunilor sexuale din Europa, 80% dintre aceste victime find femei si copii. Aceasta este realitatea tristă şi gravă, totodată.
Niciun copil cu vârsta sub 15 ani NU trebuie prezumat vreodată de poliţişti, procurori sau judecători că şi-a dat consimţământul la o formă de abuz sexual săvârşit asupra lui.
Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă faptele prevăzute la alin. (1) – (3) sunt comise în una din următoarele împrejurări:
a) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod;
b) victima se află în perioada sarcinii sau fapta a avut ca urmare avortul;
c) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, unui handicap fizic sau psihic, unei situaţii de dependenţă sau precarităţii situaţiei sale economice sau sociale;
d) fapta a fost comisă prin folosirea sau ameninţarea unei arme;
e) victimei i s-a administrat alcool sau orice substanţă care îi afectează discernământul sau controlul acţiunilor sale
 
Am propus să fie forma agravanta lit b), cu pedeapsa cu închisoarea cuprinsă între 7-15 ani.
Violarea unei femei însărcinate se sancţiona până acum cu pedepeasa cu închisoarea cuprinsă între 5-10 ani.
 
Am propus majorarea pedepsei cu închisoarea cuprinsă între 7-12 ani, la pedepsa cu închisoarea cuprinsă între 7-15 ani daca violul cauzează vătămare corporală a victimei (inclusiv mutilare, prejudiciu estetic, infirmitate).
 
Deasemenea, au fost propuse forme agravante noi la lit d) si la lit e), acestea fiind element de noutate, nefiind prevăzute şi pedepsite.
 
La art Art. 219, indice 2: Determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, deşi s-a ridicat vârsta la 15 ani până la care nu este prezumat acordul minorului pentru relaţii sexuale, totuşi pentru a fi în acord cu realitatea relaţiilor sociale, s-a stabilit că nu se pedepsesc faptele dacă diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte 3 ani.
Dispozitiile alin. (6) nu se aplica daca faptele au fost comise în schimbul unei remuneraţii, al unui folos material ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii.
Infracţiunea de pornografie infantilă devine imprescriptibilă, făptuitorii nu mai scapă prin trecerea timpului. (faptele au crescut cu 300% în pandemie, în mediul on line)
S-a reuşit sancţionarea abuzului de funcţie, atât în ceea ce priveşte violul, cât şi agresiunea sexuală împotriva femeilor. Este prevăzută o pedeapsă mai mare pentru făptuitorul care se foloseşte de autoritatea funcţiei sale.
 
Pentru prima oară se incriminează fapta părinţilor care iţi dau copiii la vârste mici pentru a fi măritate.
Modificare importantă a fost adusă şi la infracţiunea de incest, unde era pedepsit doar raportul sexual.
 
Sursa: ph-online.ro/stirileproprahova.ro