Comunitatea mai aproape de scoala

Asociatia Uniunea Social Democrata a Romilor din Romania in cadrul proiectului “ Comunitatea mai aproape de scoala “proiect derulat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Constantin Stere Bucov si Scoala Gimnaziala Draganesti, Judeţul Prahova, finantat prin programul Active Citizens Fund România, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 a selectat patru persoane care au participat la cursul de mediator scolar in perioada 14-20.03.2022, curs organizat de Ministerul Educatiei in colaborare cu Casa Corpului Didactic Constanta.

La finalizarea cursurilor, pe baza unor selectii au fost angajati 2 mediatori scolari in scolile din Bucov si Draganesti, judetul Prahova care vor sprijini si participa la activitatile de remediere scolara, la activitati de exersare a deprinderilor de lucru privind integrarea in viata sociala a elevilor. Totodata mediatorii scolari vor consilia familiile dezavantajate privind rolul si importanta scolarizarii si vor media comunicarea in cazuri de conflict din scoala

Manager proiect

Marghiolescu Lucia Nicoleta