COMUNICAT DE PRESĂ Casa de Asigurări de Sănătate Prahova. Concedii şi indemnizări după carantină
 
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în Municipiul Ploieşti, stradă Praga, nr.1,informează că, prin Legea nr.73 din 30 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,s-au introdus noi prevederi.
Ïn cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării, asiguraţii pentru carenu se dispune măsura carantinei sau a izolării, vor beneficia   de   concediu   şi indemnizaţie pentrusupravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani. 
Durata de acordare a indemnizaţieitrebuie   să   corespundă   numărului   de   zile   calendaristice   aferente   concediului   medical   stabilite   demedicul de familie sau de medicul curant.
Totodată, au fost aduse modificari in ceea priveste cuantumul brut lunar al indemnizaţiilor,acesta fiind de 100% din baza de calcul stabilită conform legii şi este suportată integral din bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate.
 
Foto ilustrativ