Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea persoanelor cu afecţiuni oncologice
 
Începând cu data de 16 aprilie 2022 vor intra în vigoare prevederile Legii 24/2022 care reglementează concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea persoanelor cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani.
Asiguratul care însoţeşte pacientul cu afecţiuni oncologice la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist beneficiază de concediu şi indemnizaţie de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei acordate în acest caz este de 85% din baza de calcul pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, fiind suportată integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 
Totodată, atât salariatul care îngrijeşte pacientul cu afecţiuni oncologice, cât şi acesta, au dreptul la minim o şedinţă de evaluare psihologică clinică şi minimum cinci şedinţe de consiliere psihologică clinică. Prin exceptie de la prevederile anterioare, dispozitiile art.30, alin.(4) intra in vigoare la un an de la data publicarii. 
 Costurile serviciilor furnizate de psiholog se vor suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, şedinţele de evaluare psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică se acordă pe baza de concediu medical eliberat de medicul specialist.
 
Sursa:Comunicat CAS Prahova
 
Foto ilustrativ