CNAS va deconta parţial servicii de psihoterapie pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist
„Este esenţial ca toţi pacienţii să aibă acces echitabil la servicii medicale. La acest pachet nou de servicii medicale decontate de către CNAS, atât de necesar pacienţilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, s-a lucrat foarte mult împreună cu asociaţiile de pacienţi şi organizaţiile neguvernamentale. Aşa cum este sănătos să se întâmple. Am spus că prioritar la CNAS va fi să construim un sistem eficient, centrat pe nevoile reale ale asiguratului. Asta facem. Aprecierile mele se îndreaptă către toţi cei care au depus eforturi pentru ca viaţa pacienţilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist să fie mai bună. E un pas important în construcţia unui sistem de sănătate modern, în România”– a declarat preşedintele CNAS, dr. Andrei Baciu.
Conform actului normativ, de subprogram se estimează că ar putea beneficia circa 13.471 copii şi 2.660 adulţi diagnosticaţi de medicul psihiatru/psihiatru pediatru cu tulburări din spectrul autist.
Subprogramul vizează finanţarea cheltuielilor necesare realizării serviciilor conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
În cadrul subprogramului, durata şedinţei de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenţie de psihopedagogie specială – logopedie este de 50 minute, iar numărul maxim de şedinţe de psihoterapie şi/sau consiliere psihologică clinică şi/sau consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logopedie de care poate beneficia un bolnav care îndeplineşte criteriile de eligibilitate pentru acordarea acestor servicii conexe este de 40/42/44/lună, în funcţie de numărul de zile lucrătoare din luna respectivă. Pentru fiecare şedinţă de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenţie de psihopedagogie specială-logopedie, CNAS va deconta 135 lei.
Pentru ca noul subprogram să fie cât mai apropiat de nevoile persoanelor cu tulburări din spectrul autist, în cadrul procesului de elaborare a cadrului normativ s-a dialogat intens cu asociaţiile care grupează pacienţi cu acest tip de afecţiuni, precum şi reprezentanţi ai acestora (părinţi, tutori etc.).
Comunicat:CNAS