Persoanele asigurate pot beneficia de consultaţii la distanţă acordate de către medicii de familie
Comunicat de presă Casa de Asigurări de Sănătate Prahova
 
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că, potrivit legislaţiei în vigoare, persoanele asigurate pot beneficia de consultaţii la distanţă acordate de către medicii de familie.
Astfel că, medicii de familie pot acorda consultaţii la distanţă pentru afecţiunile cronice, prin orice mijloace de comunicare, respectând aceleaşi condiţii de acordare ca şi în cazul consultaţiilor în cabinet pentru afecţiunile cronice. Servciile medicale în acest caz sunt incluse în plata per capita. 
Medicul consemnează consultaţia medicală la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care aceasta a fost efectuată, şi emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Aceste documente se transmit pacientului prin mijloace de comunicare electronică.