A intrat în vigoare noul Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale
Comunicat de presă Casa de Asigurări de Sănătate Prahova
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că, începând cu data de 1 iulie 2023, a intrat în vigoare noul Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi Normele metodologice de aplicare a acestuia, aprobate printr-un Ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi al CNAS.
Prin noul Contract-cadru se reglementează pentru prima dată plata în funcţie de performanţă, medicina de familie fiind primul segment de asistenţă medicală pentru care se alocă o sumă din bugetul FNUASS în acest scop.
În asistenţa medicală primară,  se pune accent pe dezvoltarea serviciilor preventive pentru toate persoanele înscrise pe lista medicului de familie. Au fost introduse noi servicii diagnostice şi terapeutice, dintre care amintim: recoltarea probelor biologice pentru efectuarea testului Babeş-Papanicolau pentru femeile simptomatice sau care planifică o sarcină, efectuarea testului Frax – utilizat pentru calculul riscului de fractură la pacienţii cu osteoporoză, efectuarea de tratamente intravenoase cu injectomat, imobilizarea unei fracturi, tratamentul entorselor şi luxaţiilor, spălătura gastrică.
Pentru comunicarea rapidă a informaţiilor necesare tratării pacienţilor, medicii de familie vor consemna în biletele de trimitere adresa de e-mail a cabinetului, la care poate fi transmisă electronic scrisoarea medicală de la ambulatoriul de specialitate sau de la spital, precum şi rezultatul analizelor/investigaţiilor paraclinice, după caz.
Totodată, vor beneficia anual de consultaţii de prevenţie persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani, în timp ce persoanele cu vârsta între 40 şi 60 ani vor beneficia de riscograme pentru depistarea precoce a posibilităţii dezvoltării de boli cardio-vasculare, cerebro-vasculare, oncologice, a diabetului, a bolii cronice de rinichi, precum şi pentru evaluarea sănătăţii mintale şi reproductive. 
Persoanele cu vârsta de peste 60 de ani vor beneficia de evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii, a riscului fatal cardiovascular, oncologic, al osteoporozei, de incontinenţă urinară, evaluarea sănătăţii mintale, a riscului de demenţă şi depresie.
În scopul atragerii medicilor de familie în zonele rurale slab acoperite/neacoperite cu asistenţă medicală primară au fost introduse noi măsuri, astfel că,  medicul care va alege să îşi desfăşoare activitatea într-o localitate din mediul rural va avea o bonificaţie de 50% faţă de veniturile pe care ar putea să le obţină în mod similar în mediul urban, sau de 100% dacă în localitate nu există niciun alt medic de familie/punct de lucru.
Foto ilustrativ