Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a încheiat un nou Protocol cu Primaria Sinaia

 Comunicat de presă Casa de Asigurări de Sănătate Prahova

 Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că a fost încheiat un nou Protocol cu Primaria Sinaia.

Astfel că, persoanele asigurate din oraşele Sinaia, Urlaţi, Mizil, Breaza, Plopeni, Slănic şi din municipiul Câmpina, care au depus cerere pentru eliberarea cardurilor naţionale de sănătate duplicat, se pot prezenta la primăria de care aparţin pentru a intra în posesia cardului naţional duplicat, după împlinirea termenului de minim 60 de zile de la data eliberării adeverinţei înlocuitoare de card.

Reamintim cetatenilor faptul ca eliberarea cardurilor naţionale de sănătate duplicat se efectueaza în caz de pierdere / furt / deteriorare în baza unei cereri depusa la Casa de Asigurari de Sanatate de care apartine, in baza copiei C.I. şi a dovezii plăţii contravalorii cardului.

Foto ilustrativ