Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a  încheiat un nou Protocol cu Primăria Boldeşti-Scăeni
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că a fost încheiat un nou Protocol cu Primăria Boldeşti-Scăeni.
Protocolul are ca obiect transmiterea de către primării a cardului national de asigurări sociale de sănătate duplicat către asiguraţi. 
Astfel că, persoanele asigurate din oraşele Boldeşti-Scăeni, Urlaţi, Mizil, Breaza, Plopeni, Slănic şi din municipiul Câmpina, care au depus cerere pentru eliberarea cardurilor naţionale de sănătate duplicat, se pot prezenta la primăria de care aparţin pentru a intra în posesia cardului naţional duplicat, după împlinirea termenului de minim 60 de zile de la data eliberării adeverinţei înlocuitoare de card.
Cardurile naţionale de sănătate duplicat se eliberează în caz de pierdere / furt / deteriorare în baza unei cereri, a copiei C.I. şi a dovezii plăţii contravalorii cardului. 
Sursă:Comunicat Casa de Asigurări de Sănătate Prahova i
Foto ilustrativ/ziarulprahova.ro