Casa de Asigurări de Sănătate Prahova  a incheiat noi protocoale cu UAT Urlati si Mizil
 Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că au fost încheiate Protocoale cu alte două unităţi administrativ-teritoriale, respectiv Urlaţi şi Mizil. 
Astfel că, persoanele asigurate din oraşele Urlaţi, Mizil, Breaza, Plopeni, Slănic şi din municipiul Câmpina, care au depus cerere pentru eliberarea cardurilor naţionale de sănătate duplicat, se pot prezenta la primăria de care aparţin pentru a intra în posesia cardului naţional duplicat, după împlinirea termenului de minim 60 de zile de la data eliberării adeverinţei înlocuitoare de card.
Reamintim faptul că predarea-primirea cardurilor duplicat se va realiza în baza unui Proces – verbal încheiat între persoana desemnată de primărie să predea/preia cardurile duplicat şi persoana asigurată, cu semnătura de primire a asiguratului.
Cardurile naţionale de sănătate duplicat se eliberează în caz de pierdere / furt / deteriorare în baza unei cereri, a copiei C.I. şi a dovezii plăţii contravalorii cardului.
Sursă:Comunicat  Casa de Asigurări de Sănătate Prahova
Foto ilustrativ/nicelocal.ro