Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a  încheiat primele Protocoale cu unităţile administrativ-teritoriale
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că au fost încheiate primele Protocoale cu unităţile administrativ-teritoriale. Astfel că, persoanele asigurate din oraşele Breaza, Plopeni, Slănic şi din municipiul Câmpina, care au depus cerere pentru eliberarea cardurilor naţionale de sănătate duplicat, se pot prezenta la primăria de care aparţin pentru a intra în posesia cardului naţional duplicat. Predarea-primirea cardurilor duplicat se va realiza în baza unui Proces – verbal încheiat între persoana desemnată de primărie să predea/preia cardurile duplicat şi persoana asigurată, cu semnătura de primire a asiguratului.
Reamintim faptul că decizia a fost luată pentru a veni în întâmpinarea persoanelor asigurate care nu domiciliază în Ploieşti, în vederea facilitarii livrării cardului de sănătate duplicat.
Cardurile naţionale de sănătate duplicat se eliberează în caz de pierdere / furt / deteriorare în baza unei cereri, a copiei C.I. şi a dovezii plăţii contravalorii cardului.
Reamintim faptul că, până la primirea cardului national duplicat, asiguraţii vor putea beneficia de servicii medicale acordate de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, în baza adeverinţei de înlocuire a cardului naţional de sănătate, care are valabilitate 60 de zile.
 
Sursă:Comunicat Casa de Asigurări de Sănătate Prahova
Foto ilustrativ/observatorulph.ro