COMUNICAT DE PRESĂ C.A.S.  PRAHOVA.Inlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, judeţul Prahova, aduce în atenţia cetăţenilor care au solicitat şi primit certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada 1 ianuarie – 27 februarie 2023, faptul că la finele lunii martie se va proceda la tipărirea cardurilor si la livrarea acestora la domiciliu.
Menţionăm faptul că atât cardul european, cât şi certificatul de înlocuire a acestuia deschid dreptul titularului la aceleaşi servicii medicale, iar informaţiile cuprinse sunt identice.