Comunicat de presă C.A.S  Prahova.Incepând cu data de 01.01.2023 pot fi emise certificate de concediu medical doar pe formulare ce conţin 17 coduri de indemnizaţie
 
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova aduce în atenţia angajatorilor şi a medicilor prescriptori de concedii medicale faptul că formularele de certificate de concediu medical ce conţin 16 coduri de indemnizaţie se utilizează pentru emiterea de concedii medicale până cel târziu în data de 31 decembrie 2022(în conformitate cu prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 1165/218/2022, prin care sunt aduse modificări şi completări Ordinului comun MS/CNAS nr. 1092/245/2020, cu modificările şi completările ulterioare).
Astfel, începând cu data de 01.01.2023 pot fi emise certificate de concediu medical doar pe formulare ce conţin 17 coduri de indemnizaţie.
            Menţionăm faptul că angajatorii, au obligaţia să verifice elementele care se înscriu obligatoriu pe certificatul de concediu medical, prevăzute în Instrucţiunile  privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS(în conformitate cu prevederile art. 36^1, litera a) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare).
Foto ilustrativ