Grupul de comunicare al CNCAV . Actualizare zilnică – evidenţa persoanelor vaccinate împotriva COVID-19

Persoane vaccinate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip vaccin

Persoane vaccinate în ultimele

24 ore

Total persoane vaccinate

Reacţiiadverse

în ultimele

24 de ore

 

Totalreacţiiadverse

Doza I

Doza

aII-a

Doza I

Doza

aII-a

Tip

local

Tip

general

Tip

local

Tip

general

Pfizer

29.380

626

166.423

619.808

5

23

634

3.044

Moderna*

10

0

77.821

1

0

3

56

237

AstraZeneca**

8.679

0

158.013

0

0

100

28

1.719

Total

38.069

626

402.257

619.809

5

126

718

5.000

Pfizer

30.006

786.231

28

3.678

Moderna

10

77.822

3

293

AstraZeneca

8.679

158.013

100

1.747

TOTAL GENERAL

 

38.695

 

1.022.066

 

131

 

5.718

3,5 / 1000

doze administrate

 

Doze administrate:

 

 

 

Tip vaccin

În ultimele 24 ore

Din 27 decembrie 2020

Pfizer

30.006

1.406.039

Moderna

10

77.822

AstraZeneca

8.679

158.013

TOTAL

38.695

1.641.874

 

Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacţiile adverse raportate sunt enumerate în funcţie de următoarea convenţie privind frecvenţa:

  • Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 şi <1/10);

  • Mai puţin frecvente (≥1/1.000 şi<1/100);

- Rare (≥1/10000 şi<1/1.000);

 

Foarte rare(<1/10.000).

Sursa:Comunicat COMITETUL NAŢIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂŢILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19