Evidenţa persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 la data de 20 februarie 2021

Persoane vaccinate:

 

 

Tip vaccin

Persoane vaccinate în ultimele

24 ore

Total persoane vaccinate

Reacţiiadverse

în ultimele

24 de ore

 

Totalreacţiiadverse

Doza I

Doza

aII-a

Doza I

Doza

aII-a

Tip

local

Tip

general

Tip

local

Tip

general

Pfizer

7.826

15.656

94.546

562.771

4

77

588

2.682

Moderna*

298

0

77.467

1

5

23

29

148

AstraZeneca**

9.144

0

53.723

0

2

129

14

523

Total

17.268

15.656

225.736

562.772

11

229

631

3.353

Pfizer

23.482

657.317

81

3.270

Moderna

298

77.468

28

177

AstraZeneca

9.144

53.723

131

537

TOTAL GENERAL

 

32.924

 

788.508

 

240

 

3.984

2,94/1000

doze administrate

 

Doze administrate:

Tip vaccin

În ultimele 24 ore

Din 27 decembrie 2020

Pfizer

23.482

1.220.088

Moderna

298

77.468

AstraZeneca

9.144

53.723

TOTAL

32.924

1.351.279

 

Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacţiile adverse raportate sunt enumerate în funcţie de următoarea convenţie privind frecvenţa:

  • Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 şi <1/10);

  • Mai puţin frecvente (≥1/1.000 şi<1/100);

- Rare (≥1/10000 şi<1/1.000);

- Foarte rare(<1/10.000).

Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.

Menţionăm că 10 reacţii adverse, din care una severă, sunt în curs de investigare.

*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;

**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.

Sursa:Grupul de comunicare al CNCAV