Comunicat Radio Romania .Drept la replică
Referitor la recentele apariţii în presă, bazate pe comunicatul unuia dintre cele 10 sindicate constituite la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune, care induce ideea unui presupus focar de infecţie cu COVID 19 în instituţia noastră, pentru corecta informare a publicului cititor facem următoarele precizări:
 
De la începutul pandemiei şi până în prezent, la nivelul SRR - sediul central şi studiourile teritoriale - au fost înregistrate 23 de cazuri de îmbolnăvire cu SarsCov2. 13 dintre aceste persoane se aflau, la data îmbolnăvirii, în telemuncă, muncă la domiciliu sau concediu de odihnă, motiv pentru care, în cazurile respective, nu au fost declanşate anchete epidemiologice la locul de muncă din SRR. Celelalte 10 persoane infectate, precum şi contacţii acestora au fost imediat carantinate/izolate la domiciliu, fiind respectate toate procedurile legale ce se impun în astfel de situaţii. Incidenţa cazurilor de îmbolnăvire a crescut în săptămâna 1–15 octombrie, ca efect al creşterii numărului de îmbolnăviri la nivel naţional. SRR a informat imediat DSP cu privire la apariţia fiecărui caz confirmat şi, dat fiind specificul activităţii şi spaţiile diferite în care aceştia îşi desfăşoară activitatea – în sediul central sau la studiourile teritoriale, DSP nu a declarat existenţa vreunui focar de COVID 19 la nivelul SRR.
 
În altă ordine de idei, conform informărilor către Curtea de Conturi a României şi ANAP, pe perioada pandemiei, la nivelul SRR au fost achiziţionate, cu respectarea legii, materiale şi servicii de protecţie contra îmbolnăvirii cu COVID-19. Ulterior au mai fost demarate proceduri de achiziţie de produse şi servicii în vederea limitării răspândirii SarsCov 2, pentru a răspunde cerinţelor şi exigenţelor prevederilor legale referitoare la asigurarea sănătăţii în muncă la nivelul instituţiei.
 
Măsurile privind sănătatea şi securitatea angajaţilor sunt permanent revizuite, în funcţie de evoluţia cazurilor de îmbolnăvire. Pe toată perioada stărilor de urgenţă/alertă, la nivelul SRR a fost adoptat şi actualizat în mod repetat Planul de măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii cu COVID19, au fost achiziţionate măşti chirurgicale pentru salariaţi, aparate pentru măsurarea temperaturii (termoscanere şi termometre), mănuşi, dezinfectanţi, genţi-sterilizatoare şi au fost instalate dispensere cu soluţii dezinfectante la intrările în clădiri şi pe holuri. Se monitorizează temperatura corporală a salariaţilor la intrarea în sediul central şi în sediile studiourilor teritoriale, se dezinfectează în mod permanent spaţiile şi suprafeţele, atât prin intermediul serviciului administrativ, cât şi prin achiziţionarea, la nevoie, a unor servicii de dezinfecţie prin nebulizare. Având în vedere fluxul continuu de activitate la Radio România Actualităţi (24/24 ore), spaţiul în care funcţionează acest post de radio a fost protejat suplimentar, prin restrângerea accesului, prin constituirea de echipe de lucru distincte, prin introducerea de reguli stricte privind invitaţii prezenţi în emisiuni şi prin constituirea unor studiouri de rezervă. Încă de la debutul pandemiei s-a luat măsura implementării telemuncii şi a muncii la domiciliu, în compartimentele în care aceste forme de activitate au fost posibile. Totodată, li s-a transmis angajaţilor, prin  mijloacele de comunicare internă, să respecte toate măsurile de igienă şi să anunţe medicul de familie şi pe cel de medicina muncii la apariţia oricărui simptom specific. La nivelul SRR purtarea măştii de protecţie este obligatorie pe întreaga durată a prezenţei în sediile instituţiei.
 
În toată această perioadă dificilă, SRR a continuat, prin toate posturile sale, să-şi exercite cu succes misiunea publică şi şi-a respectat programele din grila aprobată de Consiliul de Administraţie şi de CNA, la cele mai înalte standarde jurnalistice. O dovadă în acest sens este faptul că Radio România Actualităţi şi-a menţinut primul loc pe piaţă, înregistrând creşteri de audienţă potrivit măsurătorilor de specialitate.
 
În legătură cu afirmaţia potrivit căreia sindicatul respectiv „a trimis în repetate rânduri solicitări și apeluri către conducerea societății, să protejeze angajații și să deblocheze sumele necesare testării acestora” precizăm că singura solicitare a sindicatului pe această temă făcută către Consiliul de Administraţie al  SRR a fost aceea ca instituţia să deconteze testele efectuate de către salariaţii suspecţi sau confirmaţi. Deşi nu a fost identificată modalitatea legală în baza căreia SRR, în calitate de instituţie finanţată din alocaţie bugetară, să poată deconta testele COVID-19, solicitarea sindicatului a fost înaintată Consiliului de Administraţie pentru analiză în următoarea şedinţă.
 
Comunicatul sindicatului aruncă în derizoriu munca personalului administrativ (care dezinfectează zilnic, în mod repetat, suprafeţele cu risc de transmitere a virusului), eforturile tuturor salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea la sediul central şi în sediile studiourilor teritoriale în condiţiile dificile create de pandemie, precum şi toate măsurile luate de conducerea SRR pentru limitarea posibilităţilor de infectare a salariaţilor, măsuri luate cu respectarea tuturor prevederilor legale.
 
Poate că nu ar fi lipsit de interes să menţionăm că o bună parte din conducerea sindicatului care a formulat comunicatul ce a stat la baza articolelor de presă îşi desfăşoară activitatea, începând chiar din luna martie a anului curent, în telemuncă sau muncă la domiciliu. Aceasta ar putea fi singura cauză obiectivă pentru care domniile lor nu sunt la curent cu toate eforturile şi măsurile luate.
 
Reiterăm, pe această cale, faptul că întreaga conducere a SRR urmăreşte în permanenţă aplicarea tuturor măsurilor de combatere a răspândirii SarsCov2, în limitele legii şi ale resurselor financiare de care dispune instituţia.