Incepe campania electorala pentru alegerile prezidentiale 2019.Reguli electorale

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea pe 24 noiembrie. De asemenea, cetăţenii români din străinătate pot vota, în primul tur al prezidenţialelor, în zilele de 8, 9 şi 10 noiembrie, iar în al doilea tur pe 22, 23 şi 24 noiembrie. 

Calendarul alegerilor prezidenţiale 2019: 

12 octombrie: începerea campaniei electorale. 

8 noiembrie, orele 12.00-21.00, prima zi a votării în străinătate. 

9 noiembrie, ora 07.00, se încheie campania electorală în ţară. 

9 noiembrie, orele 7-21: a doua zi a votării în străinătate. 

10 noiembrie, orele 7-21: a treia zi de votare în străinătate şi începerea votării în ţară. 

10 noiembrie, ora 21.00 se încheie alegerile atât în ţară, cât şi în străinătate, iar alegătorii care la ora 21.00 se află în secţiile de votare, precum şi cei care se află la rând în afara secţiilor de vot, pot să-şi exercite dreptul de vot până la ora 23.59. (sursă: Digi24) 

Ce ai voie şi ce nu în campanie: 

Tipuri de materiale care pot fi folosite în campania electorală 

În campania electorală, partidele politice pot achiziţiona şi utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă: 

A) afişe cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; 

B) afişe prin care se convoacă o reuniune care vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj; 

C) materiale de propagandă audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală; 

D) publicitate în presa scrisă; 

E) materiale de propagandă online; 

F) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie (art. 39 alin. (1) şi art. 40 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G. nr. 10/2016). 

Este considerat material de propagandă orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii: 

A) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat; 

B) este utilizat în perioada campaniei; 

C) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; 

D) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului (art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006. 

Partidele politice au obligaţia de a imprima sau de a utiliza pe materialele de propagandă tip afiş, broşuri, pliante, alte materiale tipărite şi cele din presa scrisă, cel puţin următoarele date: 

A) denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care le-a comandat; 

B) denumirea operatorului economic care le-a realizat; 

C) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă; 

D) tirajul, în cazul afişelor, broşurilor, pliantelor şi a altor materiale tipărite din aceeaşi categorie (art. 39 alin. (3) şi art. 40 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G. nr. 10/2016). 

Partidele politice nu pot produce materiale de propagandă în regie proprie (art. 36 alin. (7) şi art. 40 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G. nr. 10/2016). 

Afişarea materialelor offline 

Art. 41 din Legea nr. 370/2004 

(1) Primarii sunt obligaţi ca după data expirării termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, să stabilească, prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei, locuri speciale pentru afişajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ţinând seama de numărul candidaţilor. 

(2) Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente. 

(3) Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus. 

(4) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat. 

(5) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (2) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor. 

(6) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. 

(7) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat. 

(8) Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei. 

(9) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic. 

(10) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă. 

(11) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate. 

(12) Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate. 

(13) Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidaţi şi, după caz, de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care îi susţin a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restricţii de circulaţie rutieră sau pietonală. 

(14) Campania electorală se poate desfăşura în alt stat decât România numai cu respectarea legislaţiei în vigoare a statului respectiv. 

Art. 42. – 

(1) Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale, soluţionând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electorală. Decizia se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la loc vizibil la sediul biroului electoral emitent. (sursa https://votcorect.ro) 

Ordinea pe buletinul de vot: 

1. Klaus Iohannis (susţinut de PNL). 

2. Theodor Paleologu (PMP). 

3. Dan Barna (Alianţa USR PLUS). 

4. Kelemen Hunor (UDMR) 

5. Viorica Dăncilă (PSD). 

6. Cătălin Ivan (Partidul Alternativa Pentru Demnitate Naţională) 

7. Ninel Peia (Partidul Neamul Românesc) 

8. Sebastian Popescu (Partidul Noua Românie) 

9. John-Ion Banu (Partidul Naţiunea Română) 

10. Mircea Diaconu (susţinut de ALDE şi Pro România) 

11. Bogdan Stanoevici (independent 

12. Ramona Bruynseels (Partidul Puterii Umaniste) 

13. Viorel Cataramă (Dreapta Liberală) 

14. Alexandru Cumpănaşu (independent). 

Votul ilegal şi mita electorală înseamnă închisoare. 

 

 Foto cu  caracter ilustrativ