Acţionarii Conpet au aprobat programul de investiţii de 86 milioane de lei

Acţionarii Conpet au aprobat, marti programul de investiţii de 86 milioane de lei, pentru 2019, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Compania precizează în Nota de fundamentare: “În anul 2017, Conpet a lansat achiziţia privind realizarea unui studiu în vederea găsirii soluţiei optime pentru proiectarea şi execuţia unor noi fire de transport ţiţei ţinând cont de noile tehnologii de montaj (foraj dirijat), cantitatea de ţiţei transportată, folosirea aceluiaşi diametru cu materialul tubular din amonte/ aval, renunţarea la sistemul de claviaturi Cl, C2, C3 şi C4 – alte zone cu potenţial maxim cu impact asupra mediului, corelarea cu noile cerinţe tehnice şi legislative.

Din punct de vedere financiar, valoarea estimată pentru înlocuirea firelor de legături pe conductele de transport ţiţei import de 20 şi 28 este de 19.557 mil. euro respectiv 94.852 mil. lei la un curs euro/ lei de 4,85.

Având în vedere faptul că lucrările trebuie abordate simultan (nu se pot eşalona pe mai mulţi ani de execuţie a bugetului), efortul financiar pe care Conpet ar trebui să-l facă într-un termen scurt (între 6 şi l2 luni) este foarte mare, pentru a putea asigura sursa de finanţare necesară pentru realizarea acestei investiţii cu impact major asupra mediului precum şi a altor lucrări de modernizare pentru menţinerea în condiţii de siguranţă a sistemului naţional de transport ţiţei prin conducte, Conpet propune angajarea unui credit bancar.

Pentru continuarea obiectivului de investiţii înlocuire fire legatură traversare Dunăre Cl-C2 şi braţ Borcea C3-C4, după finalizarea studiului de fezabilitate, Conpet va iniţia demersurile pentru angajarea unui credit bancar necesar pentru decontarea lucrărilor de proiectare şi execuţie.

De asemenea, în cursul anului 2019 Conpet îşi propune ca achiziţia de mijloace auto să se facă în sistem de leasing.

Tot astăzi, AGA Conpet a aprobat bugetul pe 2019, care prevede o cifră de afaceri de 386,25 milioane de lei pentru anul acesta. Bugetul prevede încheierea exerciţiului financiar al anului 2019 cu un profit brut în sumă de 52.824 mii lei, înregistrând o scădere cu 24,8% faţă de realizările preliminate pentru anul 2018.

Societatea Conpet a încheiat anul 2018 cu un profit net în sumă de 59,466 milioane de lei, mai mic de 20,1% faţă de rezultatul anului anterior, iar cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la 385,140 milioane de lei, după o creştere de 2,2% faţă de 2017, potrivit Raportului preliminar al companiei remis Bursei de la Bucureşti.

Conpet este o companie strategică ce operează Sistemul Naţional de Transport al petrolului prin conducte. Acţionarii societăţii sunt statul român, prin Ministerul Energiei, cu 58,7162% din acţiuni, persoane juridice cu 28,8809% şi persoane fizice cu 12,4029%. 

Sursa:Conpet Romania