COMUNICAT DNA.Concluzii Adunarea generală referitoare la proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistraţilor

La Adunarea generală a procurorilor din cadrul DNA, ce a avut loc în data de 31 mai 2023, convocată prin ordinul procurorului şef al DNA, domnul Marius I. Voineag, s-a pus în discuţie formularea unui punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistraţilor, aflat în dezbatere la Camera Deputaţilor.

În unanimitate, cei 105 procurori prezenţi în cadrul Adunării generale şi-au exprimat punctul de vedere potrivit căruia „este necesară adoptarea unui sistem real de etapizare a vârstei standard de pensionare, care să evite disfuncţionalităţile şi inechităţile din sistemul judiciar, cu asigurarea previzibilităţii şi respectării statutului constituţional al magistraţilor”.

 De aceea, în opinia noastră, apare ca necesară iniţierea unor consultări imediate a reprezentanţilor sistemului judiciar, în vederea adoptării unui sistem real, transparent şi previzibil de etapizare a vârstei standard de pensionare, care să evite disfuncţiile şi inechităţile din sistemul judiciar, cu respectarea statutului constituţional al magistraţilor şi a obligaţiilor asumate în cadrul Mecanismului privind statul de drept.

Foto ilustrativ