DNA, sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna aprilie 2023

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna aprilie 2023, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a şase inculpaţi (cinci persoane fizice şi S.C. Euro Jobs S.R.L), în sarcina cărora s-a reţinut comiterea, în forma autoratului şi a complicităţii, a unor infracţiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut în esenţă următoarea stare de fapt:

În perioada 2010 – 2013, în contextul implementării a patru proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, prin care s-a urmărit implementarea unor măsuri active de sprijinire a persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, administratorul S.C. Euro Jobs S.R.L, cercetat în prezenta cauză, ar fi depus la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest 7, un număr de 29 cereri de rambursare la care ar fi ataşat mai multe documente false (rapoarte tehnice de implementare), din care reieşea că toate cheltuielile sunt eligibile, iar informaţiile conţinute sunt corecte şi corespund realităţii. Din probatoriul administrat în cauză s-ar fi constatat că, în realitate, activităţile cu privire la furnizarea programelor de formare profesională nu s-ar fi desfăşurat sau ar fi fost derulate într-un număr mai mic de ore şi de cursanţi decât cel indicat scriptic.

O parte din documentele respective ar fi fost puse la dispoziţia administratorului S.C. Euro Jobs S.R.L de către ceilalţi inculpaţi, în calităţile lor de manager proiect respectiv responsabil formare profesională continuă.

Prin demersurile de mai sus au fost obţinute fonduri nerambursabile în valoare totală de 7.726.611 lei.

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman s-a constituit parte civilă.

În cauză, s-au instituit măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat persoană fizică, la data faptei administrator al unei societăţi comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut în esenţă următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2016, în vederea finanţării proiectului intitulat „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Oraşul Zărneşti” (finanţat din fonduri nerambursabile), inculpatul l-ar fi sprijinit pe Igrişan Alexandru Lucian, la data faptei viceprimar al oraşului Zărneşti, în prezent primar al aceluiaşi oraş din judeţul Braşov, să depună la autoritatea finanţatoare (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – M.D.R.A.P.) mai multe documente false ce atestau, contrar realităţii, finalizarea tuturor lucrărilor în cadrul proiectului.

Concret, inculpatul ar fi atestat executarea unor lucrări de construcţii (amenajare spaţii verzi şi amenajare alei pietonale) şi ar fi semnat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în condiţiile în care acestea nu ar fi fost realizate.

La data de 10 octombrie 2016, urmare a neregulilor constatate, M.D.R.A.P. a reziliat contractul de finanţare fără a efectua nicio plată către primăria Zărneşti.

Prin aceste demersuri, viceprimarul oraşului Zărneşti ar fi încercat să obţină pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare de 293.849 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Braşov.

Precizăm că, anterior, procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a primarului oraşului Zărneşti pentru săvârşirea unei infracţiuni de tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri europene - https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=11635 (comunicat nr. 1).

3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat persoană fizică, la data faptei reprezentant al unei societăţi comerciale cu sediul în Spania, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, săvârşită în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut în esenţă următoarea stare de fapt:

În perioada 2013 – 2014, în vederea obţinerii pe nedrept a unor fonduri nerambursabile, inculpatul, în calitatea menţionată mai sus s-ar fi folosit de un mod de operare inedit în sensul că, mai întâi, ar fi identificat societăţi din România care intenţionau să participe la proceduri de achiziţie finanţate din fonduri europene, dar care nu îndeplineau condiţiile de eligibilitate privind experienţa similară, capacitatea tehnică şi financiară pentru calificare, după care acesta s-ar fi oferit să suplinească acele condiţii fie prin asocierea cu acele societăţi fie prin oferirea suportului, în calitate de terţ susţinător.

Astfel, în contextul menţionat mai sus, în perioada 11 octombrie 2013 – 31 martie 2014, inculpatul ar fi folosit mai multe înscrisuri false cu ocazia organizării a patru proceduri pentru atribuirea lucrărilor în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (în valoare totală de 102.897.209 lei).

Cu toate acestea, în urma evaluării, au fost declarate câştigătoare ofertele depuse de alte societăţi participante.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara.

Inculpatul a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, pentru săvârşirea unor infracţiuni similare (Inculpatul a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, pentru săvârşirea unor infracţiuni similare (https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=10125 şi https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=10785 ).

4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată a inculpatei SC ANTONIO INOVATIV CONSTRUCT SRL (fostă SC Busu Trading Company SRL) pentru comiterea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut, în esenţă, următoarea stare de fapt:

În perioada 2017 – 2020, inculpata SC Antonio Inovativ Construct SRL (fostă SC Busu Trading Company SRL), prin intermediul administratorului său, i-ar fi remis, cu titlu de mită, directorului Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Palmer-Hîrtopanu Horia, sume de bani şi foloase necuvenite în valoare totală de 340.000 euro şi 18.749 lei, în schimbul atribuirii şi pentru derularea în bune condiţii a unor contracte de lucrări, legate de construirea unor grădiniţe în cadrul Proiectului privind Reforma Educaţiei Timpurii în România.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov.

Precizăm că, anterior, procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a directorului Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Palmer-Hîrtopanu Horia, şi a altor două persoane (https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=11666 ).

5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Constanţa au dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei a doi inculpaţi (Asociaţia RO – Pescador şi preşedintele acesteia), în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea unor infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2020, în contextul derulării unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile în cadrul „Priorităţii Uniunii nr.4: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale…..” preşedintele Asociaţia RO – Pescador ar fi depus la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), printre alte documente, un înscris (factură) emis de o altă societate comercială (SC Pro Nautica SRL) care avea un conţinut nereal cu privire la serviciile prestate. În factura respectivă s-ar fi atestat prestarea unor servicii de închiriere a două ambarcaţiuni care, în realitate, nu se puteau realiza în perioada menţionată în documentul respectiv deoarece bărcile respective nu aveau dreptul de a arbora pavilionul român.

Prin aceste demersuri, ar fi fost obţinute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 63.467 lei.

În prezenţa apărătorilor, inculpaţii au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv:

- 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea unor drepturi,

- 16.000 lei amendă în cazul Asociaţiei RO – Pescador .

Dosarele de urmărire penală privindu-i pe cei doi inculpaţi împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Tulcea.

Anterior, în aceeaşi cauză au mai fost încheiate 3 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu trei inculpaţi (două persoane fizice şi SC Pronautica SRL) pentru săvârşirea unor infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În prezenţa apărătorilor aleşi, inculpaţii au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv:

-1 (un) an cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani,

- 12.000 lei amendă, în cazul SC Pronautica SRL.

Cu referire la toate cauzele anterior menţionate, facem precizarea că trimiterea în judecată şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Menţionăm că toate comunicatele au fost întocmite în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

Sursă:Comunicat DNA

Foto ilustrativ