PRACTICI ŞI CLAUZE ABUZIVE ÎN ACTIVITATEA COMERCIALĂ
 Armonizarea legislaţiei din România cu cea a Uniunii Europene prin adoptarea legii 363/2007 este de natură să sporească încrederea consumatorilor într-o piaţă guvernată de principii corecte şi să oblige comercianţii să respecte drepturile consumatorului. 
Legea privind combaterea practicilor comerciale incorecte conferă Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor competenţa de a sancţiona publicitatea înşelătoare, publicitatea agresivă, falsele oferte „gratuite”, inducerea în eroare a consumatorilor prin omisiune sau prin reclamele-capcană.
 
Practici comerciale incorecte:  orice acţiune, omisiune, comportament, demers sau prezentare comercială, inclusiv publicitate şi comercializare, efectuate de un comerciant, în strânsă legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor.
Practicile comerciale incorecte sunt în special cele: înşelătoare sau/şi agresive
 
Practicile comerciale înşelătoare: sunt grupate în două categorii - acţiuni înşelătoare şi omisiuni înşelătoare.
O practică este considerată a fi acţiune înşelătoare în următoarele situaţii:
dacă ea conţine informaţii false:
dacă, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul;
dacă implică publicitatea comparativă, creând o confuzie cu alt produs, marca, numele sau cu alte semne distinctive ale unui concurent
        Practici comerciale agresive – este considerate acea practică comercială care limitează libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului, cu privire la produs, prin hărţuire, constrângere, inclusiv prin utilizarea forţei fizice sau prin influenţa nejustificată, şi, prin urmare, determină sau este susceptibilă să determine consumatorul să ia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o.
Cele mai grave metodelor abuzive prin care comercianţii încalcă drepturile consumatorilor:
- publicitatea - capcană: practica de a convinge consumatorul să cumpere de la o anumită societate făcând publicitate unui produs la un preţ foarte scăzut, pentru care nu există un stoc corespunzător;
- falsele oferte „gratuite”: crearea unei impresii false asupra unor oferte prin descrierea produselor ca fiind „gratuite”, „bonus”, „fără taxe” sau în termeni similari, în cazul în care consumatorul trebuie să plătească orice altă sumă în afară de costurile pe care le implică ridicarea sau plata livrării articolului;
- îndemnuri directe adresate copiilor de a cumpăra anumite produse sau de a-şi convinge părinţii să le cumpere;
- afirmaţiile false cu privire la proprietăţile curative ale produselor: de la alergii, căderea părului şi până la pierderea în greutate;
- câştigarea de premii: practica de a crea consumatorilor falsa impresie că au câştigat un premiu în condiţiile în care nu există niciun premiu sau acţiunea pe care trebuie să o întreprindă pentru a câştiga premiul este condiţionată de plata unei sume de bani sau de suportarea unui cost;
- sistemele piramidale: un sistem de promovare piramidal, în cadrul căruia câştigul provine în special din introducerea altor consumatori în sistem decât din vânzarea sau consumul produselor;
- ofertele limitate: declaraţia falsă conform căreia un produs va fi disponibil doar pentru un interval de timp limitat, pentru a-i priva pe consumatori de posibilitatea de a face o alegere în cunoştinţă de cauză;
 
           Practicile comerciale incorecte pot fi sesizate Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor de orice persoană sau organizaţie care, potrivit legii, are un interes legitim, chiar şi de către operatorii economici concurenţi. Aceştia au, de asemenea, posibilitatea de a-i acţiona în justiţie pe comercianţii care încalcă legea privind combaterea practicilor comerciale incorecte.
Material realizat în cadrul proiectului “Eşti ceea ce mănânci! Mănânci ceea ce cumperi!”, implementat
de Asociaţia “Tinerii Voluntari – Valea Călugărească”, finanţator de DJST Prahova
 
Bibliografie
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-commercial-practices/index_ro.htm
https://anpc.ro/anpcftp/infocons/campanie_informare_2009/pdf/practici_incorecte.pdf
 
Sursa:Comunicat Asociaţia “Tinerii Voluntari – Valea Călugărească”